Toimintakertomus 2022

Hallinto ja yleistä

Seuran hallitus on toimintakauden (vuosikokous 2022 – vuosikokous 2023) aikana kokoontunut 13 kertaa.

Kahta edellistä toimintavuotta varjostanut koronapandemia ei enää kertomusvuoden aikana haitannut merkittävästi seuran toimintaa. Opettajien aktiivisen kehitystyön tuloksena laivurikoulutuksessa siirryttiin hybridiopetukseen siten, että oppilaat voivat osallistua etänä samalle tunnille, jonka opettajat vetivät lähiopetuksena Pajasaaressa. Tämä oli erinomainen vastaus kysyntään ja niinpä oppilasmäärät erityisesti Saaristolaivurikursseilla olivat suuremmat kuin moniin vuosiin. Seuramme osoittautui jälleen edelläkävijäksi Navigaatioliiton laivurikoulutuksen hybridiopetuksen tarjonnassa.

Käytännön veneilykoulutuksen osalta opettajaresurssia ei ole kuitenkaan riittävästi, jotta pystyisimme vastaamaan kaikkeen kysyntään. Opetuksen korkeaa tasoa ja oppilailta saatua positiivista palautetta ei kuitenkaan haluta vaarantaa kasvattamalla oppilasmääriä hallitsemattomasti.

Retkiveneily ja toiminta seuran retkitukikohdissa jatkui entiseen malliin ja korona-ajan rajoituksista voitiin pääosin luopua. Kuitenkin joitain hyviksi havaittuja korona-ajan toimintaohjeita ja hygieniakäytäntöjä näyttää jääneen pysyväiseksi. Seuran tukikohdissa vierailijamäärät olivat suunnilleen aiempien vuosien tasolla. Toisaalta ainakin moottoriveneilijöiden osalta polttoaineiden merkittävästi kohonneet hinnat ilmeisesti vähensivät veneilyä jossain määrin.

Hallitus on karsinut viime vuosina mahdollisuuksien mukaan seuran kiinteitä kuluja ja pyrkinyt lisäämään tuloja toimintoja kehittämällä. Yhtenä merkittävänä toimenpiteenä Pajasaaren vuokraustoimintaa päätettiin laajentaa myös seuran jäsenistön ulkopuolelle. Pajasaari on seuralle tärkeä toiminnallinen keskus, mutta toisaalta myös suuri menoerä. Vuokraustoiminnan laajentaminen antaa selkeän mahdollisuuden lisätulojen saamiseen. Tämä näyttää toteutuneen jo kuluneen kesän ja syksyn osalta. Tilavarauksia on tehty myös jo pitkälle seuraavalle vuodelle.

Hallitus järjesti loppuvuodesta jäsenkyselyn kartoittaakseen jäsenistön tuntoja ja toiveita seuran toiminnan suhteen. Vastauksia kyselyyn saatiin ilahduttavan runsaasti. Pääosin jäsenistö on melko tyytyväistä seuran toimintaan ja tarjottuihin palveluihin. Näyttää siltä, että pääosa jäsenistä ymmärtää seuran vapaaehtoistoiminnan antavat mahdollisuudet ja realiteetit. Toiminnan kehittämiskohteita ja ideoita tietenkin myös esitettiin. Kyselyn yhteenveto ja annetut avovastaukset on avoimesti tiedotettu kaikille seuran asioista kiinnostuneille. Yhteenvetoa ja siitä nostettuja johtopäätöksiä käsiteltiin jäsenten kerhoillassa marraskuun puolivälissä. Tämän jälkeen hallitus käynnisti seuran toiminnan strategiatyöstön vuosille 2023–2028. Tarkoitus on käyttää kaikki saatu kyselyn palaute hyödyksi seuran toiminnan jatkosuunnittelussa.

Seuran hallitukseen ovat toimintakaudella kuuluneet:
kommodori: Jarmo Tuomiranta
varakommodori: Marko Leino
jäsenet: Tomi Häikiö
Esa Karppi
Jukka Kalliosaari
Heikki Laakso
Tommi Meriluoto
Jouni Mäkilä
Janne Ruuti
Tapio Soini 

Muut toimihenkilöt:
Jäsensihteeri: Carita Lahtinen

Toiminnantarkastajat:
Sari Koivumäki ja Eija Uotila

Jäsenyydet ja jäsenistö

Seuramme on jäsenenä Suomen Navigaatioliitossa ja jaosjäsenenä Suomen Purjehdus ja Veneily ry:ssä. Seurallamme on myös edustus Suomen Navigaatioliiton hallinnossa. Heimo Valtosen jättäydyttyä pois liiton puheenjohtajan tehtävästä kevään vuosikokouksessa, Janne Ruuti valittiin seuramme edustajana liiton hallitukseen ja Jarmo Tuomiranta toiminnantarkastajaksi.
Olemme myös Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n jäsen.

Jäsenrekisterissä oli vuoden 2022 päättyessä 834 jäsentä (vuonna 2021: 892).

Opetustoiminta

Laivurikurssit

Kursseja pidettiin vuonna 2022 Pajasaaren lisäksi Tampereen Työväenopistossa. Laivurikoulutuksen hybridikurssit (kursseille on mahdollisuus osallistua sekä etäyhteydellä että Pajasaaressa paikalla ollen) olivat edelleen suosittuja.

Valtakunnalliset laivuritentit pidettiin Pajasaaren lisäksi TAKK:n Nirvan kampuksen tiloissa. Hyväksyttyjä laivuritutkintoja suoritettiin seuramme kautta toimintavuoden aikana 132 jakautuen seuraavasti: saaristolaivuri 88, rannikkolaivuri 35 ja avomerilaivuri 9. 

Omien oppilaiden laivuritutkintoja on vuoden loppuun mennessä otettu vastaan 8321. Luvussa eivät ole mukana työväenopistossa suoritetut tutkinnot.

Veneilykoulutus ja erikoiskurssit

Käytännön veneilykurssi järjestettiin edellisten vuosien tapaan toukokuussa kurssivahvuudella 16 henkeä. Veneilykurssi sisälsi kahden teoriaillan lisäksi kolme käytännön ajoiltaa toiko-kesäkuussa, joista yksi navigointiharjoitus.

Päällikkökurssi oli käytännön veneilykurssiin tapaan täysi. Kurssille osallistui 12 henkeä. Kurssin osanottajien valinta tehtiin aiempaa enemmän kokemukseen perustuen. Tämä mahdollisti paremmin kokemusten jaon ja koulutuksen keskittämisen oleelliseen eli päällikkötaitojen, päällikkönä toimimisen, miehistön johtamisen sekä kokonaisuuden hallintaan eri tilanteissa. Pimeäajoharjoitus tehtiin edellisen vuoden tavoin Näsijärvellä. Harjoitus sai kurssilaisilta positiivisen palautteen. Myös kouluttajat pitivät harjoitusta onnistuneena. Toteutustapa vastaa paremmin myös kouluttajien voimavaratilanteeseen. Purjehdusnäyttö järjestettiin totutusti yhteistyössä Näsijärven Purjehdusseuran kanssa. Navigaatioseura on pyrkinyt aiempien vuosien tapaan rekrytoimaan kursseilta uusia veneilykouluttajia.
Veneilykouluttajille hankittiin automaattiliivit.

Cevni-kurssia ei järjestetty vuonna 2022. Meri-VHF-radiokoulutusta ei järjestetty vuonna 2022. TUTKA-koulutusta ei voitu järjestää vuoden 2022 aikana. Suomen Navigaatioliito ei voinut järjestää koulutuksen edellyttämää auktorisointia.

Ansiomerkit ja huomionosoitukset

Seuran edellisenä kommodorina sekä useita vuosia Suomen Navigaatioliiton hallituksessa ja liiton puheenjohtaja vv. 2018 – 2022 toimineelle Heimo Valtoselle luovutettiin tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta veneilyn parissa perinteinen huomionosoitus ilmapuntari seuran vuosikokouksessa. Muita ansiomerkkejä ei toimintavuoden aikana myönnetty. 

Lisäksi päättyneen vuoden aikana huomioitiin useita seuran aktiivijäseniä heidän merkkipäiviensä johdosta seuran huomioimiskäytäntöjen mukaisesti.

Kilpailutoiminta

Yönavigointiharjoitusta ei järjestetty kaudella 2022. Valtakunnallista Merikarttanavigointikilpailua ei myöskään järjestetty kaudella 2022–2023.

Seuratoiminta

Vuosikokous

Seuran sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 22.2.2022. Kokouksessa vallitsi iloinen ja positiivinen ilmapiiri. Koronarajoitusten jälkeen päästiin taas kokoontumaan normaaliin tapaan paikan päälle Pajasaareen. Kokouksen puheenjohtajana toimi tuttuun tapaan Risto Kangasniemi ja sihteerinä Esa Karppi.

Kokousväki totesi, että kahdesta koronavuodesta seura on selvinnyt hyvin. Seuran talous on vakaalla pohjalla ja tulevaisuuteen voidaan suhtautua optimistisesti. Koulutustoiminnan oppilasmäärät ovat kasvaneet merkittävästi. Siinä opettajien valtava työmäärä on ollut ratkaiseva panostus. Todettiin myös, ettei pandemia ole merkittävästi haitannut retkiveneilyä. Tukikohdissa käyttöön otetut tehostetut hyviksi havaitut hygieniakäytännöt mahdollistivat tavanomaiset veneilyolosuhteet ja käytännöt.

Kokouksessa hyväksyttiin yksimielisesti toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2021 sekä toimintasuunnitelma ja
talousarvio vuodelle 2022.

Seuran toimihenkilöiden valinta sujui yksimielisesti. Kommodori Jarmo Tuomiranta valittiin jatkamaan tehtävässä vuoden 2024 vuosikokoukseen saakka. Kahden vuoden jatkokaudelle valittiin hallituksen erovuoroisista jäsenistä Tomi Häikiö, Esa Karppi ja Jouni Mäkilä. Erovuoroisista Heidi Heino ei lupautunut enää ehdokkaaksi. Vapautuneelle paikalle kahdeksi vuodeksi valittiin Tommi Meriluoto. Vuoden 2023 vuosikokoukseen saakka hallituksessa jatkavat varakommodori Marko Leino ja jäsenet Jukka Kalliosaari, Heikki Laakso, Janne Ruuti ja Tapio Soini. Toiminnantarkastajiksi valittiin uudelleen Sari Koivumäki ja Eija Uotila.

Jäsenillat ja venemessut

Jäsenten kerhoiltojen järjestämistä kokeiltiin kevätkaudella myös hybridimallilla, mutta se ei saavuttanut jäsenten suosiota. Syyskaudella tilaisuudet järjestettiin entisen tapaan vain livenä paikan päällä Pajasaaressa.

Venemessumatkaa ei messujen peruuntumisen vuoksi järjestetty.

Toimihenkilöinfo

Seuran toimihenkilöille järjestettiin Pajasaaressa tiedotustilaisuus ennen veneilykauden alkua 3.5.2022. Tilaisuudessa käytiin läpi seuran yleisiä asioita ja ohjeistuksia eri toimintoihin. Tilaisuuden yhteydessä suoritettiin veneilykauden lipunnosto.

Veneilypäivä Mustalahdessa

Osallistuimme omalla osastolla eri yhteistyötahojen kanssa Mustalahden veneilypäivään 29.4. Veneilypäivässä tarkastettiin veneilijöiden käsisammuttimia ja jaettiin tietoa eri yhteistyötahojen toiminnasta ja palveluista. LähiTapiolan järjestämään tapahtumaan osallistuivat Meripelastus Pirkanmaa ry, Pidä Saaristo Siistinä ry, Tampereen Satamapalvelut ja Tampereen Navigaatioseura. Sammutintarkastuksia suoritti Tamrex Oy.

Kommodorien tapaaminen

Seuran entisten kommodorien ja kunniajäsenten tapaaminen järjestettiin lounaan merkeissä Pajasaaressa 19.5. Tilaisuudessa keskusteltiin seuran toiminnan nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä koronapandemian jälkeen.

Kahvio- ja juhlatoiminta

Kahviotoimikunta on huolehtinut tapahtumien, jäseniltojen ja juhlien järjestelyistä. Kurssien kahvitusta on hoidettu tarpeen mukaan itsepalveluperiaatteella. Pikkujoulujuhlaa vietettiin hyvän musiikin, ruuan ja joulupukin seurassa 19.11.2022 Pajasaaressa. Kahvioemäntänä toimi Sirpa Ervi.

Tarvikemyynti

Tarvikemyynnissä on ollut entiseen tapaan myynnissä veneilyaiheisia tuotteita seuran jäsenille. Maksutapana suositaan korttimaksua tai MobilePayta. Sähköiset maksut ja kassajärjestelmä parantavat myynnin seuraamismahdollisuuksia ja pienentävät vaihtokassan tarvetta. Myyntiä ovat hoitaneet seuran toimihenkilöt kurssi-iltojen tai tapahtumien yhteydessä (toukokuun tiistait). Tarvikemyynnin hallitusvastaavana on toiminut Tapio Soini.

Kiinteistötoimi

Seuran jäsenten käytössä on kuusi retkitukikohtaa. Näsijärvellä sijaitsevat seuran hallinnassa olevat Kalliomäen, Riekkolan, Vähä-Lampisaaren ja Kuterin retkitukikohdat sekä yhteiskäyttösopimuksella Vilppulan Veneilijät ry:n kanssa Honkatorppa. Näiden lisäksi Saaristomerellä Korppoonrannan tukikohta.

Pajasaaren toimintakeskus

Pajasaari toimi ympärivuotisena toimintakeskuksena, jossa järjestettiin suurin osa seuran järjestämistä lähikoulutus- ja opetustilaisuuksista. Pajasaaren vuokrausperiaatetta muutettiin vuoden alussa hieman ja nyt sallitaan Pajasaaren vuokraaminen myös seuran ulkopuolisille henkilöille. Osittain edellä mainitun päätöksen myötä vuokraustoiminta on palannut aiempien vilkkaiden vuosien tasolle. “Avoimet ovet”-tilaisuutta ei järjestetty päällekkäisen tilavarauksen vuoksi. Seuran jäsenillä on ollut mahdollisuus varata, Pajasaaren tiloja omiin juhliinsa ja sitä mahdollisuutta ovat seuralaiset edellisten vuosien tapaan käyttäneetkin. Lisäksi alakerran verstas oli ahkerassa käytössä.

Seuran hallitus on ollut mukana viereisen Mältinrannan alueen kehittämistilaisuuksissa ja samassa yhteydessä tuonut esille seuran toiveet mm. alueen liikennealueen kehittämisestä ja seuran pysäköintitarpeista.

Retkitukikohdat

Edellisten vuosien tapaan tukikohtien ylläpito hoidettiin tukikohtavastaavien johdolla ja talkoojoukkojen tuella. Tukikohtapäivät on pidetty kussakin tukikohdassa vakiintuneen käytännön mukaisesti ja talkooväkeä riitti päivien aikana mukavasti. Kesän aikana kaikissa tukikohdissa tehtiin perinteisiä kunnossapitoluonteisia töitä. Suurimpina hankkeina tänä vuonna olivat Kallionmäen rantareitin rakentaminen, Riekkolan kesäkeittiön rakentaminen ja Vähä-Lampisaaren tuulivoimalan hankkiminen. 

Vuoden aikana huomattavasti kohonneiden sähköenergiahintojen vuoksi hallitus päätti, että talvikaudella 2022-23 retkitukikohdissa on sähkön käyttäminen kielletty lämmittämiseen.

Tukikohtavastaavien kokoukset pidettiin keväällä ja syksyllä. Kevään kokouksessa käsiteltiin tulevan veneilykauden valmistelua, kiinteistöihin liittyviä asioita sekä tulevia kesätapahtumia. Syyskokouksessa olivat esillä tukikohtien talous- ja ylläpitoasiat seuraavalle toimintakaudelle.

Tukikohtavastaavina toimivat:
Kalliomäki: Pertti Malm ja Marja Lehtonen
Korppoo: Mikko Finsk ja Reija Finsk
Kuteri: Jorma Moisio sekä Hannu Hanhinen ja Tarja Hanhinen
Riekkola: Marko Leino ja Sari Leinonen
Vähä-Lampisaari: Juha Silvennoinen ja Arja Silvennoinen sekä Vesa Stenvall ja Ansa Stenvall
Honkatorpan yhteyshenkilöinä: Leo Lindell ja Tiina Virnes
Koulutuskeskus Pajasaari: Hannu Hanhinen ja Sirpa Ervi, Ari Leino ja Päivi Mäkinen
Naistenlahden ja Pajasaaren laiturivastaava: Tomi Häikiö

Koulutusalus

Seuran Navis-koulutusalusta on käytetty pääsääntöisesti veneilykoulutuksen käytännön harjoitteluun. Edellisenä kesänä koulutuskäyttöä häirinneet moottorin käyntihäiriöt saatiin selätettyä polttoainejärjestelmän läpikäynnin myötä, mutta tekniikkamurheita ja ylimääräisiä “koneremontteja” aiheuttivat kesän aikana mm. pakokaasuvuodot konetilaan ja sen kautta ajohyttiin. Vuodot saatiin korjattua ennen syksyn päällikkökurssin harjoituksia ja pimeänavigointiajot saatiin toteutettua turvallisesti. Jo pitkään jatkuneiden luotettavuusongelmien korjaamiseksi syksyllä tehtiin päätös Naviksen moottorin uusimisesta ennen kautta 2023. Konetunteja kaudella kertyi 77,5 h. Navis laskettiin veteen 9.5. ja nostettiin 18.11. ja kuljetettiin Ylöjärvelle T. Reinolan pihaan odottamaan talven koneen vaihtoa. Veneisäntänä
kaudella toimi Tomi Häikiö.

Nuorisotoiminta

Junnuleirin valmistelu aloitettiin keväällä ohjaajien kokouksin. Taustatiimissä vaikutti 16 ohjaajaa. Leiripaikka oli varattu jo edellisenä syksynä. Keväälle jäi mm. leirin ohjelman ja aikataulun suunnittelu, joihin tehtiin pieniä muutoksia hyväksi todetun rungon ympärillä.
Seuran kesäleiri järjestettiin Ylöjärven Antaverkan leirikeskuksessa 27.- 31.7.2022 Leirillä oli mukana vapaaehtoisvoimin 4 keittäjää ja muu leiri pyöri noin 10 ohjaajan voimin. Lapsia osallistui 17. Viikonloppuna ohjaajia pääsi paikalle enemmän. Leiri sujui hyvin ja olemme tyytyväisiä. Seuraavan kesän 2023 leiripaikka varattiin hyvissä ajoin syksyllä 2022. Paikaksi valikoitui jälleen Antaverkan leirikeskus.

Vuoden 2022 suunnitelmissa oli myös yhteistyön aloittaminen Tampereen muiden pursiseurojen kanssa. Tämä ei toteutunut. Seurojen omat juniorileirit osuivat joko samaan aikaan kuin Navigaatioseuran leiri, tai seuroilla ei ollut aktiviteetteja aiheeseen liittyen.

Päätimme järjestää pikkujoulut jotta lapsilla olisi myös mahdollisuus nähdä toisiaan myös kauden ulkopuolella. Ohjaajaporukka kävi Sappeessa mökillä suunnittelemassa seuraavan vuoden toimintaa.

Nuorisovastaavina toimivat Matti Uusitalo ja Maija Linne.

Ympäristötoiminta

Ympäristöasiat otettiin huomioon seuran toiminnassa. Veneilykoulutuksessa sekä junioritoiminnassa käytiin läpi veneilyyn liittyvää ympäristön suojelun huomioimista. Vähälampisaareen lisättiin aurinkopaneeli ja tuulivoimala. Pajasaaren lämmitysenergian käyttöä on pienennetty muuttamalla lämmityksen ohjausta.

Venekatsastus

Toimintavuonna 2022 järjestettiin katsastustilaisuuksia Tampereella Santalahdessa ja Naistenlandessa. Näiden lisäksi katsastuksia oli Korppoossa, ja Stormälössä. Yleisten katsastuskertojen lisäksi veneitä katsastettiin seuralaisten yhteydenottojen mukaisesti myös muualla. Veneitä katsastettiin 89 kpl (2021: 93kpl), joista purjeveneitä 16 ja moottoriveneitä 73.

Seurallamme on 11 katsastajaa. Katsastuksien yhteydessä annettiin sääntöjen mukaista konsultaatiota vaatimuksista turvallisuutta silmällä pitäen. Katsastetut veneet merkitään seuran omaan venerekisteriin sekä SPV:n Suuli-rekisteriin.

 Katsastusvastaavana toimi Marko Huhtamäki.

Tiedotus

Jäsenjulkaisu Ruori ilmestyi kertomusvuoden aikana kerran ja postitettiin jäsenille entiseen tapaan postitse. Ilmestymiskertoja vähennettiin sähköiseen tiedottamiseen siirtymisen johdosta. Ruorin päätoimittajana toimi Jukka Kalliosaari ja taitosta vastasi Marika Lempinen. Jäsenjulkaisun sisällön tuottaminen edellyttäisi laajempaa kirjoittajajoukkoa.

 Kommodorin tiedote sähköpostilla lähetettiin parin viikon välein kaikille, jotka olivat ilmoittautuneet seuran sähköpostilistalle. Tiedote sisälsi pääosin tietoja seuran tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Seuran nettisivujen www.tans.fi käyttöä on seurattu vuoden aikana. Tilastojen perusteella vaikuttaa siltä, että odotusten mukaisesti suurin kiinnostus kohdistuu koulutukseen liittyvään sisältöön. Sivuston päivitystiheyttä on pyritty tehostamaan.

Seuran Facebook-sivuja käytettiin lähinnä tukemaan nettisivujen kautta tapahtuvaa tiedotusta. Myös sponsoroitua
Facebook-mainontaa on käytetty laivurikurssien markkinoinnissa Pirkanmaan alueella.

Liikunta

Lentopallosalivuorot pyörivät jälleen koronan jälkeen. Kalliomäessä järjestettiin 23.7.2022 Beach-Volley pelipäivä.
Liikuntatoimintojen vetäjänä toimi Eke Heikkilä.

Yhteistoiminta

Yhteistoimintaa harjoitettiin muiden veneseurojen ja alalla toimivien vesiliikennejärjestöjen sekä alueen kuntien kanssa. SPV:n Hämeen vesistöalueen (Kokemäenjoen vesistö) seurojen kommodorikokous pidettiin keväällä 2.4.Tampereella Näsijärven Purjehdusseuran ja syksyllä 15.10. Tampereen Pursiseuran isännöimänä. Kevään kokoukseen osallistuivat myös SPV:n toiminnanjohtaja Jan Thorström ja seuratoimintavastaava Karoliina Rouhiainen. He kertoivat SPV.n toiminnasta ja palveluista seuroille. Lisäksi kokouksissa käsiteltiin seurojen yhteisiä asioita ja tehtiin esityksiä veneilyolosuhteiden parantamiseksi vesistöalueen eri kuntien suuntaan. Esillä ovat olleet erityisesti
veneilijöiden erilaisten satamapalveluluiden kehittäminen.

Tamperelaisten veneilyseurojen yhteiskokous pidettiin 10.3. Pajasaaressa seuran isännöimänä. Kokouksessa käsiteltiin seurojen yhteistoimintaan liittyviä asioita mm. koulutuksen, yhteisten tapahtumien ja nuorisotoiminnan osalta. Kokoukseen osallistuivat myös Tampereen kaupungin satamavastaava Tuomas Salovaara ja Pidä Saaristo Siistinä ry:n Marko Kelokaski. Salovaara kertoi kaupungin satamatoiminnan ajankotaisista asioista ja Kelokaski PSS ry:n toiminnasta. 

Tampereen kaupungin satamatoimiston kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä mm. Naistenlahden satamassa seuran vuokraaman laiturin teknisen toiminnan ja palvelun parantamiseksi. Seura on myös ilmaissut satamatoimistolle kiinnostuksensa laituripaikkojen lisäämiseksi Naistenlahdessa tai tulevaisuudessa Mustalahden satamassa.

Yhteistoiminta Vilppulan Veneilijöiden kanssa ja heidän omistamansa retkitukikohta Honkatorpan käyttöoikeus Pohjaslahdella on todettu hyvin toimivaksi ja tarpeelliseksi seuran jäsenille. Seuran jäsenistö on ottanut Honkatorpan aktiivisesti käyttöön ja osallistunut myös vahvalla panoksella tukikohdan kunnossapitotalkoisiin.

Talous

Seuran talous on vakaalla pohjalla. Koulutustoiminnan veto jatkui hyvänä ja hybridimalliin siirtyminen mahdollistaa kurssien koon kasvattamisen ilman merkittävää lisäkuormitusta opettajille. Jäsenmäärä jatkoi laskuaan ja tulevina vuosina tulisi miettiä, kuinka saada hyödynnettyä kurssien vetovoima uusien jäsenten hankinnassa ja pitämisessä seuran toiminnassa mukana. 

Tulopuolella Pajasaaren käyttömaksut kasvoivat merkittävästi. Kulupuolta on pyritty järkeistämään, jotta taloudelliset- ja talkoo-voimavarat käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Siirtyminen sähköiseen laskutukseen ja verkkolaskuihin on mahdollistanut säästöjä sekä kustannuksissa, että talkootyön määrässä.

Taseen loppusumma kasvoi edellisvuodesta 5 prosenttia ja oli vuoden päättyessä 241 623,46 euroa. Tilikauden tulokseksi muodostui 3 184,52 euron poistojen jälkeen 2 110,04 euron ylijäämä.

Lopuksi

Seuran hallitus haluaa kiittää kaikkia aktiivijäseniään osallistumisesta seuran toimintaan ja kehittämiseen.