Toimintakertomus 2023

Seuran hallitus on toimintakauden (vuosikokous 2023 – vuosikokous 2024) aikana kokoontunut 11 kertaa.

Hallitus panosti kertomusvuoden aikana seuran toiminnan viestintään ja markkinointiin voimakkaasti. Olimme mm. aktiivisena järjestämässä huhtikuussa Yhdessä vesille –kampanjaa muiden Tampereen seudun veneilyseurojen kanssa Ratinan kauppakeskuksessa ja osallistuimme eri järjestöjen ja toimijoiden puistofiestaan Hämeenpuistossa elokuussa. Olennaisena tavoitteena oli perinteisen laivurikoulutuksen markkinointi uusille oppilaille ja sitä kautta myös uusien jäsenten hankinta. Seuran jäsenmäärä on ollut useiden vuosien ajan laskeva, mutta nyt näyttää siltä, että laskusuhdanne on saatu katkaistua ja jäsenmäärä on asettunut noin kahdeksanyhdeksänsadan jäsenen haarukkaan. Tällä jäsenmäärällä olemme edelleen yksi maamme suurimmista ja sisämaan suurin navigaatioseura. Tampereen seudulla ja Pirkanmaallakin samaan kokoluokkaan yltää lisäksemme vain pitkän historian omaava Näsijärven Purjehdusseura.

Laivurikoulutuksessa päästiin jälleen korona-ajalta tutuiksi tulleisiin korkeisiin oppilasmääriin. Tästä voidaan erityisesti kiittää jatkuvasti kehittyvää hybridiopetusta, joka mahdollistaa monen arjessaan kiireisenkin oppilaan osallistumisen kursseille. Seuramme osoittautui edelleen suunnannäyttäjäksi Navigaatioliiton laivurikoulutuksen hybridiopetuksen kehittämisessä ja tarjonnassa.

Käytännön veneilykoulutuksen osalta Traficom auditoi suunnitelman mukaisesti laatujärjestelmämme ja opetus jatkui entiseen tapaan opettajaresurssien antamien mahdollisuuksien puitteissa. Opettajaja kalustoresurssia ei ole valitettavasti riittävästi, jotta pystyisimme vastaamaan kaikkeen kysyntään. Opetuksen korkeaa tasoa ja oppilailta saatua positiivista palautetta ei kuitenkaan haluta vaarantaa kasvattamalla oppilasmääriä liiaksi.

Retkiveneily ja -toiminta seuran retkitukikohdissa jatkui entiseen malliin ja kävijämäärätkin olivat tavanomaisella tasolla. Ilahduttavasti on voitu todeta, että jokavuotiset tukikohtatapahtumat houkuttelevat veneilijöitä perheineen viettämään vapaa-aikaa hyvässä seurassa ja samalla huolehtimaan tukikohtien kunnostuksesta ja ylläpidosta. Seuran vanhimmassa omassa tukikohdassa vietettiin elokuun alussa hienot 40-v juhlat lähes sadan hengen voimin. Kunniakommodori Virmo Suonpää kertoi juhlapuheessaan tukikohdan hankintaan ja rakentamisen aloittamiseen liittyneitä moninaisia vaiheita värikkäästi ja seikkaperäisesti. Juhlien yhteydessä vihittiin myös käyttöön uusi kesäkeittiö grillikatoksen laajennuksena. Kokonaisuutena retkitukikohdat varusteineen ovat hyvässä kunnossa ja palvelevat monipuolisesti seuran jäseniä.

Seuran hallitukseen ovat toimintakaudella kuuluneet:

kommodori Jarmo Tuomiranta

varakommodori Marko Leino

jäsenet Tomi Häikiö

Jukka Kalliosaari

Esa Karppi

Anita Korsberg

Tommi Meriluoto

Jouni Mäkilä

Janne Ruuti

Tapio Soini

Muut toimihenkilöt:

Jäsensihteeri: Carita Lahtinen

Toiminnantarkastajat: Sari Koivumäki ja Eija Uotila

Jäsenyydet ja jäsenistö

Seuramme on jäsenenä Suomen Navigaatioliitossa ja jaosjäsenenä Suomen Purjehdus ja Veneily ry:ssä. Seuran edustajana Suomen Navigaatioliiton hallituksessa toimii Janne Ruuti ja tutkintolautakunnan jäsenenä Jouni Mäkilä. Liiton toisena toiminnantarkastajana toiminut Jarmo Tuomiranta ilmoitti maaliskuun liittokokoukselle, ettei ole käytettävissä jatkokaudelle. Olemme myös Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n jäsen. HLU tuottaa seuralle taloushallinnon palveluita.

Jäsenrekisterissä oli vuoden 2023 päättyessä 858 jäsentä (vuonna 2022: 834).

Opetustoiminta

Laivurikurssit

Laivurikoulutuksen hybridikurssit (kursseille on mahdollisuus osallistua sekä etäyhteydellä että Pajasaaressa paikalla ollen) olivat edelleen suosittuja. Valtakunnalliset laivuritentit pidettiin Pajasaaren lisäksi TAKK:n Nirvan kampuksen tiloissa. Hyväksyttyjä laivuritutkintoja suoritettiin seuramme kautta toimintavuoden aikana 114 jakautuen seuraavasti: saaristolaivuri 81, rannikkolaivuri 28 ja avomerilaivuri 5. Oppilaiden laivuritutkintoja on vuoden loppuun mennessä otettu vastaan 8435.

Veneilykoulutus ja erikoiskurssit

Käytännön veneilykurssi järjestettiin touko-kesäkuussa. Kurssille voitiin ottaa 16 oppilasta. Jälleen kerran halukkaita oppilaita on paljon enemmän kuin kurssille oli mahdollista ottaa. Kurssi sisälsi kahden teoriaillan lisäksi kolme käytännön ajoiltaa, joista yksi oli navigointiharjoitus. Kurssin jälkeen oppilailta kerättiin palaute seuraavien kurssien sisällön kehittämiseksi. Käytännön veneilykurssilla on ollut 6 opettajaa ja kaksi apulaisopettajaa. Kaksi opettajaa on osallistunut pelkästään teoriakoulutukseen.

Päällikkökurssi oli käytännön veneilykurssiin tapaan täysi melkein heti ilmoittautumisen avauduttua. Kurssille osallistui 12 henkeä. Kurssin osanottajien valinta tehtiin aiempaa enemmän kokemukseen perustuen. Tämä mahdollisti paremmin kokemusten jaon ja koulutuksen keskittämisen oleelliseen eli päällikkötaitojen, päällikkönä toimimisen, miehistön johtamisen sekä kokonaisuuden hallintaan eri tilanteissa. Pimeäajoharjoitus suoritettiin Näsijärvellä. Harjoitus sai kurssilaisilta positiivisen palautteen. Myös kouluttajat pitivät harjoitusta onnistuneena. Toteutustapa vastaa paremmin myös kouluttajien voimavaratilanteeseen.

Purjehdusnäyttö järjestettiin yhteistyössä Näsijärven Purjehdusseuran kanssa.

Navigaatioseura on pyrkinyt aiempien vuosien tapaan rekrytoimaan kursseilta uusia veneilykouluttajia. Tällä kertaa kukaan oppilaista ei halunnut jatkaa opettajana, mutta yksi uusi opettaja on saatu rekrytoitua aiempien kurssien oppilaista.

Myös päällikkökurssien oppilailta kerättiin kurssipalaute. Palaute on kaikkiaan ollut erittäin myönteistä ja mahdolliset kehityskohteet pyritään huomioimaan vuoden 2024 kurssilla.

Venepäällikkökurssilla on ollut 10 opettajaa ja yksi apulaisopettaja. Lisäksi kaksi kouluttajaa on osallistunut teoriakoulutukseen ja tehtävien tarkistamiseen. Opettajat ovat käyttäneet kaikkiaan teoriatunteihin ja käytännön vesillä tapahtuneeseen koulutukseen 196 tuntia. Pimeäajoharjoitukseen on käytetty 54 tuntia edellisen lisäksi.

Sekä Cevni- että VHF-kursseja järjestettiin vuoden 2023 aikana. Lisäksi PMR-puhelimien avulla järjestettiin yksi kerhoilta radioliikenteen käytännön harjoitteluun.

Oman navigointitietokoneen rakentaminen otettiin yhden kerhoillan teemaksi.

TUTKA-koulutusta ei voitu vieläkään järjestää vuoden 2023 aikana.

Traficom auditoi seuran laatujärjestelmän vuoden 2023 alkupuolella. Laatujärjestelmä on edelleen hyväksytty Traficomin auditoimaksi koulutusjärjestelmäksi.

Ansiomerkit ja huomionosoitukset

Hallitus käsitteli seuran jäsenten ansiomerkkiasioita tammikuussa –24 ja teki hakemukset Suomen Navigaatioliitolle. Myönnetyt ansiomerkit luovutetaan myöhemmin.

Lisäksi päättyneen vuoden aikana huomioitiin useita seuran aktiivijäseniä heidän merkkipäiviensä johdosta seuran huomioimiskäytäntöjen mukaisesti.

Kilpailutoiminta

Yönavigointiharjoitusta ei järjestetty kaudella 2023. Valtakunnallista Merikarttanavigointikilpailua ei myöskään järjestetty kaudella 2023–2024.

Seuratoiminta

Vuosikokous

Seuran vuosikokous pidettiin tiistaina 21.2.2023 Pajasaaressa. Paikalle oli saapunut noin kolmekymmentä seuran jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Eija Uotila ja sihteerinä Esa Karppi.

Kokouksessa käsiteltiin seuran sääntöjen mukaiset asiat. Kokous vahvisti hallituksen esittämän toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2022. Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2023 hyväksyttiin myös yksimielisesti.

Henkilövalintojen osalta erovuoroinen varakommodori Marko Leino valittiin jatkamaan tehtävässä vuoden 2025 vuosikokoukseen saakka. Erovuoroisista hallituksen jäsenistä Jukka Kalliosaari, Janne Ruuti ja Tapio Soini valittiin myös kahden vuoden jatkokaudelle. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Anita Korsberg vuoden 2025 vuosikokoukseen saakka. Heikki Laakso ilmoitti jäävänsä pois hallitustyöskentelystä. Hallituksessa jatkavat vuoden 2024 vuosikokoukseen saakka Esa Karppi, Tomi Häikiö, Jouni Mäkilä ja Tommi Meriluoto sekä kommodori Jarmo Tuomiranta.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Sari Koivumäki ja Eija Uotila.

Jäsenillat ja venemessut

Jäsenten kiinnostus kerhoiltoja kohtaan on viime vuosina vähentynyt. Tästä johtuen myös tarjontaa on supistettu. Kimppaveneily Kreikassa ja navigointitietokoneen rakentaminen kerhoiltojen aiheina kiinnostivat kuitenkin kovasti.

Koronatauon jälkeen järjestetyille Vene –23 Båt -venemessuille 11.2. Helsingin messukeskukseen lähti jälleen lähes täysi bussilastillinen väkeä.

Kahvio-  ja juhlatoiminta

Kahviotoimikunta on huolehtinut tapahtumien, jäseniltojen ja juhlien järjestelyistä. Kurssien kahvitusta on hoidettu tarpeen mukaan itsepalveluperiaatteella. Pikkujoulujuhlaa vietettiin hyvän musiikin, ruuan ja joulupukin seurassa 18.11.2023 Pajasaaressa. Kahvioemäntänä toimi Sirpa Ervi.

Tarvikemyynti

Tarvikemyynnissä on ollut entiseen tapaan myynnissä veneilyaiheisia tuotteita seuran jäsenille. Maksutapana suositaan korttimaksua tai MobilePayta. Sähköiset maksut ja kassajärjestelmä parantavat myynnin seuraamismahdollisuuksia ja pienentävät vaihtokassan tarvetta. Myyntiä ovat hoitaneet seuran toimihenkilöt kurssi-iltojen tai tapahtumien yhteydessä (toukokuun tiistait). Tarvikemyynnin hallitusvastaavana on toiminut Tapio Soini.

Kiinteistötoimi

Seuran jäsenten käytössä on kuusi retkitukikohtaa. Näsijärvellä sijaitsevat seuran hallinnassa olevat Kalliomäen, Riekkolan, Vähä-Lampisaaren ja Kuterin retkitukikohdat sekä yhteiskäyttösopimuksella Vilppulan Veneilijät ry:n kanssa Honkatorppa. Näiden lisäksi Saaristomerellä Korppoonrannan tukikohta.

Pajasaaren toimintakeskus

Pajasaari toimi ympärivuotisena toimintakeskuksena, jossa järjestettiin suurin osa seuran järjestämistä lähikoulutusja opetustilaisuuksista. Pajasaaren vuokrausperiaatetta muutettiin vuosi sitten ja vuokrauksia oli aiempaa enempi. Seuran jäsenillä on ollut mahdollisuus varata, Pajasaaren tiloja omiin juhliinsa ja sitä mahdollisuutta ovat seuralaiset edellisten vuosien tapaan käyttäneetkin. Lisäksi alakerran verstas oli ahkerassa käytössä. Pajasaaren vanhan kulkusillan remontti alkoi kesäkuussa. Sillan piti valmistua alkusyksyssä, mutta sillan odotettu huonomman kunnon vuoksi kaupunki päätti uusia sillan kokonaisuudessaan. Uusimisesta johtuen siltaremontin valmistuminen siirtyi keväälle 2024.

Mältinrannan alueen kehittämisestä ei vuoden aikana kaupungilta tullut uutta tietoa.

Retkitukikohdat

Edellisten vuosien tapaan tukikohtien ylläpito hoidettiin tukikohtavastaavien johdolla ja talkoojoukkojen tuella. Tukikohtapäivät on pidetty kussakin tukikohdassa vakiintuneen käytännön mukaisesti ja talkooväkeä riitti päivien aikana mukavasti. Kesän aikana kaikissa tukikohdissa tehtiin perinteisiä kunnossapitoluonteisia töitä sekä viettiin Riekkolan 40 vuotisjuhlat. Suurimpina hankkeina olivat Kallionmäen rantareitin ja hiekkarannan rakentaminen, Riekkolan kesäkeittiön valmistuminen, Kuterin grillikatoksen korjaaminen sekä Vähälampisaaren uusi paviljonki.

Tukikohtavastaavien kokoukset pidettiin keväällä ja syksyllä. Kevään kokouksessa käsiteltiin tulevan veneilykauden valmistelua, kiinteistöihin liittyviä asioita sekä tulevia kesätapahtumia. Syyskokouksessa olivat esillä tukikohtien talousja ylläpitoasiat seuraavalle toimintakaudelle.

Tukikohtavastaavina toimivat:

Koulutusalus

Seuran Navis-koulutusalusta on käytetty veneilykoulutuksen käytännön harjoitteluun ja junnuleirin harjoituksiin. Talven aikana kilpailutettu moottorija vaihdehankinta saatiin päätökseen huhtikuussa, kun uusi moottori saapui Ylöjärvelle. Talkootöinä ja Tero Reinolan avustamana uusi moottori ja merivaihde asennettiin Navikseen ja alus laskettiin vesille toukokuun kahdeksantena päivänä. Kouluttajien perehdyttämisen jälkeen Navis pääsi heti tositoimiin käytännön veneilykurssin harjoitusten myötä ja kesän koulutusajot saatiin ajettua ilman aikaisempina vuosina piinanneita tekniikkamurheita. Konetunteja kaudella kertyi 85 h. Navis nostettiin 1.11. ja kuljetettiin Ylöjärvelle T. Reinolan pihaan odottamaan kevään talkootöitä. Ohjelmassa on ainakin potkurin vaihtaminen nykyiseen voimalinjaan sopivammaksi, kaiteiden hitsaustöitä ja muuta varustelua koulutuskäyttöä silmällä pitäen. Veneisäntänä kaudella toimi Tomi Häikiö.

Nuorisotoiminta

Viime kesän leiri sujui jälleen erinomaisesti. Alkuleirin ajan sää oli suotuisa, mutta lauantaina ja sunnuntaina koimme sateisia säitä. Sateen vuoksi Vähä-Lampisaareen suunniteltu retki peruuntui lauantaina, mutta päätimme järjestää Olympialaiset leiripaikalla.

Meillä oli käytössämme optimistija zoom8-jollia sekä perämoottoriveneitä ja tietenkin Navis harjoittelua varten vesillä. Lisäksi käytimme sup-lautoja ja kanootteja.

Ensimmäisenä veneilypäivänä, torstaina, kokosimme kaikki veneet yhteen, mikä oli poikkeus aiemmista vuosista.

Leirillä oli monipuolista ohjelmaa, johon kuului veneilyn lisäksi vapaapalokunnan vierailu, saunomista, askartelua, ensiapukoulutusta, kierrätyksen opiskelua, solmujen tekoa sekä yhteisiä pelejä ja kilpailuja. Päivällisen jälkeen leiriläiset odottivat innolla lempihetkeään, eli kioskia.

Lauantai-iltana tanssimme jälleen discossa.

Leiri päättyi sunnuntaina päätöstapahtumaan, jossa jokainen leiriläinen sai kunniakirjan ja pienen muiston mukaansa

Nuorisovastaavina toimivat Matti Uusitalo ja Maija Linne.

Ympäristötoiminta

Ympäristöasiat otettiin huomioon seuran toiminnassa. Veneilykoulutuksessa sekä junioritoiminnassa käytiin läpi veneilyyn liittyvää ympäristön suojelun huomioimista. Vähälampisaaressa on käytössä aurinkopaneeli ja tuulivoimala. Pajasaaren lämmitysenergian käyttöä on pienennetty muuttamalla lämmityksen ohjausta. Riekkolan kesäkeittiöön asennettiin keittiövesien puhdistamista varten erillinen suodatinyksikkö.

Venekatsastus

Toimintavuonna 2023 järjestettiin katsastustilaisuuksia Tampereella Santalahdessa ja Naistenlandessa. Näiden lisäksi katsastuksia oli Korppoossa, ja Stormälössä. Yleisten katsastuskertojen lisäksi veneitä katsastettiin seuralaisten yhteydenottojen mukaisesti myös muualla. Veneitä katsastettiin 99 kpl (2022: 89kpl), joista purjeveneitä 20 ja moottoriveneitä 79.

Seurallamme on 10 katsastajaa. Katsastuksien yhteydessä annettiin sääntöjen mukaista konsultaatiota vaatimuksista turvallisuutta silmällä pitäen. Katsastetut veneet merkitään seuran omaan venerekisteriin sekä SPV:n Suuli-rekisteriin.

Katsastusvastaavana toimi Esa Karppi.

Tiedotus ja markkinointi

Jäsenjulkaisu Ruori ilmestyi entisten vuosien tapaan yhden kerran. Ruorin toimituskuntana toimi Jukka Kalliosaari ja Anita Korsberg. Taitosta vastasi Marika Lempinen. Vuonna 2023 julkaisuajankohta viivästyi tavoitteena olleesta huhti-toukokuun vaihteesta. Ruorin sisältö oli poikkeuksellisen laaja ja samanaikaisesti oli meneillään veneilykurssien suunnittelu ja käytännön järjestelyt. Kuten aiemmin on todettu, jäsenjulkaisun sisällön tuottaminen edellyttäisi laajempaa kirjoittajajoukkoa.

Kommodorin tiedote sähköpostilla lähetettiin parin viikon välein kaikille, jotka olivat ilmoittautuneet seuran sähköpostilistalle. Tiedote sisälsi pääosin tietoja seuran tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Seuran Facebook-sivuja käytettiin lähinnä tukemaan nettisivujen kautta tapahtuvaa tiedotusta. Myös sponsoroitua Facebook-mainontaa on käytetty laivurikurssien ja muiden tapahtumien markkinoinnissa Pirkanmaan alueella.

Yhdessä vesille –tapahtuma Tampere

Tampereen seudun seurat toivat veneilyn keskelle Ratinan kauppakeskusta huhtikuussa. Tapahtumassa esiteltiin veneilyä harrasteena ja houkuteltiin uusia ihmisiä veneilyn lumoihin. Erityisesti nuoria houkuteltiin mukaan jännittävän optimistijollan ohjaimiin. Seuramme esittelypisteessä olivat näyttävästi esillä laivurija veneilykoulutus sekä junioritoiminta, unohtamatta retkitukikohtien palvelutarjontaa. Kauppakeskus tarjosi tilaisuuteen hienot puitteet ja paljon uteliaita veneilystä kiinnostuneita ihmisiä pääsi näkemään ja kuulemaan millaista toimintaa seuroilla on tarjottavana. Kauppakeskuksen taholta mahdollisuuden tapahtuman järjestämiseen tarjosi seuramme nuorisovastaava Maija Linne.

Tapahtuma järjestettiin seurayhteistyönä: Tampereen Navigaatioseura, Näsijärven Purjehdusseura, Tampereen Pursiseura, Tampereen Veneilijät ja Ylöjärven Veneilijät. Lisäksi tapahtumaan osallistuivat omilla osastoillaan Meripelastus Pirkanmaa, Pirkanmaan Pelastuslaitos, Venepoliisi, Tampereen Satamatoimisto ja Pidä Saaristo Siistinä Pirkanmaa.

Tapahtuma sai myös valtakunnallista huomiota, kun Suomen Purjehdus ja Veneily palkitsi yleisöäänestyksen pohjalta Tampereen Yhdessä vesille –tapatuman Vuoden veneilytapahtumana 2023.

Hämeenpuiston puistofiesta

Osallistuimme omalla messuosastolla Hämeenpuiston puistofiestaan elokuussa. Tapahtumassa eri harrastusjärjestöt pääsevät esittelemään toimintaansa. Paikalla oli noin kaksisataa näytteilleasettajaa. Tapahtuman taustalla on Tampereen kaupunki. Esittelimme seuran monipuolista toimintaa, erityisesti syksyllä alkavia laivurikursseja. Seuralle keväällä hankittu messuteltta oli ensimmäistä kertaa varsinaisessa messukäytössä ja osoittautui toimivaksi hankinnaksi.

Avoimet ovet Pajasaaressa Tampereen päivänä

Tampereen päivän ohjelmakokonaisuuteen liittyen järjestimme 1.10. Pajasaaressa avoimet ovet tapahtuman. Esittelimme yleisöä kovasti kiinnostavan Pajasaaren kiinteistön ja historian lisäksi seuran monipuolista toimintaa ja koulutusta. Paikalle saapui noin 250 vierailijaa.

Liikunta

Lentopallosalivuorot pyörivät jälleen koronan jälkeen. Kalliomäessä järjestettiin 15.7.2023 Beach-Volley pelipäivä.

Liikuntatoimintojen vetäjänä toimi Eke Heikkilä.

Yhteistoiminta

Yhteistoimintaa harjoitettiin muiden veneseurojen ja alalla toimivien vesiliikennejärjestöjen sekä alueen kuntien kanssa. SPV:n Hämeen vesistöalueen (Kokemäenjoen vesistö) seurojen kommodorikokous pidettiin keväällä 1.4. Vilppulassa Vilppulan Veneilijöiden ja syksyllä 14.10. Toijalassa Toijalan Moottorivenekerhon isännöimänä. Kokouksissa käsiteltiin seurojen yhteisiä asioita ja tehtiin esityksiä veneilyolosuhteiden parantamiseksi vesistöalueen eri kuntien suuntaan. Esillä ovat olleet erityisesti veneilijöiden erilaisten satamapalveluluiden kehittäminen.

Tamperelaisten veneilyseurojen yhteiskokous pidettiin 29.3. Tampereen Pursiseuran majalla. Kokouksessa käsiteltiin seurojen yhteistoimintaan liittyviä asioita mm. koulutuksen, yhteisten tapahtumien ja nuorisotoiminnan osalta. Erityisesti tässä kokouksessa oli esillä Yhdessä vesille –tapahtuman 15.4. järjestelyistä sopiminen.

Tampereen kaupungin satamatoimiston kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä mm. Naistenlahden satamassa seuran vuokraaman laiturin teknisen toiminnan ja palvelun parantamiseksi. Seura on myös ilmaissut satamatoimistolle kiinnostuksensa laituripaikkojen lisäämiseksi Naistenlahdessa tai tulevaisuudessa Mustalahden satamassa.

Yhteistoiminta Vilppulan Veneilijöiden kanssa ja heidän omistamansa retkitukikohta Honkatorpan käyttöoikeus Pohjaslahdella on todettu hyvin toimivaksi ja tarpeelliseksi seuran jäsenille. Seuran jäsenistö on ottanut Honkatorpan aktiivisesti käyttöön ja osallistunut myös vahvalla panoksella tukikohdan kunnossapitotalkoisiin.

Talous

Seuran talous on vakaalla pohjalla, mutta vaatii kohonneen yleisen kustannustason sekä toiminnan kehittämistarpeiden vuoksi hyvää huolenpitoa. Koulutustoiminnan veto jatkui ja jäsenmäärä nousi hivenen edellisvuodesta. Tulopuolella Pajasaaren käyttömaksut jatkoivat kasvuaan, mutta kiinteistö seuralle merkittävä panostus erilaisten käyttökulujen noustessa. Siirtyminen sähköiseen laskutukseen ja verkkolaskuihin on mahdollistanut säästöjä sekä kustannuksissa, että talkootyön määrässä.

Taseen loppusumma pieneni edellisvuodesta 6 prosenttia ja oli vuoden päättyessä 227’657 euroa. Tilikauden tulokseksi muodostui 3917 euron poistojen jälkeen 8811 euron alijäämä.

Lopuksi

Seuran hallitus haluaa kiittää kaikkia aktiivijäseniään osallistumisesta seuran toimintaan ja kehittämiseen.

Tampereella 25.1.2024

Tampereen Navigaatioseura ry.

Hallitus