Toimintakertomus 2021

Hallinto

Seuran hallitus on toimintakauden (vuosikokous 2021 – vuosikokous 2022) aikana kokoontunut 11 kertaa.

Toimintavuonna 2021 pitkään jatkunut seuran jäsenmäärän väheneminen on kääntynyt lisäykseksi: +20 jäsentä verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Tämä on seurausta koulutuksen jo pari vuotta jatkuneesta kasvaneesta suosiosta.

Vuoden 2020 lopussa toteutettu hallinnon järjestelmien uudistaminen on kertomusvuoden 2021 aikana osoittautunut onnistuneeksi ja järjestelmien tuottamat hyödyt ovat tulleet selvästi nähtäviksi. Uusien ilmoittautumis- ja jäsenrekisterijärjestelmien avulla koulutustoiminnan ja erilaisten tapahtumien järjestäminen on helpottunut ja siirtyminen pääosin sähköiseen laskuttamiseen on mahdollistanut ajantasaisen seurannan ja tehokkaamman maksuvalvonnan. Toiminnallisten tavoitteiden lisäksi uusi toimintamalli tuo säästöjä sekä kustannuksissa, että hallintoon kuluvassa työmäärässä.

Koronapandemian jatkuminen vaikutti edelleen merkittävästi seuran toimintaan. Koulutustoiminnassa lähiopetusryhmiä jouduttiin rajaamaan vallitsevien kokoontumismääräysten mukaisesti. Toisaalta opettajien aktiivisen kehitystyön tuloksena etäopetusta pystyttiin tarjoamaan vielä aiempaakin suuremmalle oppilasmäärälle. Tämä oli pandemiatilanteessa erinomainen vastaus kysyntään ja niinpä oppilasmäärät erityisesti Saaristolaivurikursseilla olivat suuremmat kuin moniin vuosiin. Seuramme osoittautuikin edelläkävijäksi Navigaatioliiton laivurikoulutuksen etäopetuksen tarjonnassa. Jäseniltojen järjestämisestä jouduttiin valitettavasti osittain luopumaan vaihtelevien ja epävarmojen rajoitustoimenpiteiden vallitessa.

Retkiveneilyä koronapandemia ei onneksi kovin paljon häirinnyt ja toimintaa seuran retkitukikohdissa voitiin jatkaa jo hyviksi havaittujen korona-ajan toimintaohjeiden ja hygieniakäytäntöjen mukaisesti. Veneilijät venekuntineen noudattivat pandemian ehkäisemiseksi annettuja ohjeita jo tottuneesti. Monessa tukikohdassa vierailijamäärät olivat useita aiempia vuosia suuremmat, joka osoitti siten selvää veneilyinnostuksen kasvua.

Seuran hallinnossa ja hallituksen kokouksissa käytettiin etäyhteyksiä lähikontaktien vähentämiseksi. Myös seuran sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin pääosin etäyhteyttä käyttämällä. Tämän mahdollisti eduskunnan säätämä laki väliaikaisesta poikkeamisesta yhdistyslaista. Sääntömääräinen kokous päätti hallituksen esityksestä järjestää yhdistyksen ylimääräisen kokouksen kesäkuussa henkilövalintojen suorittamiseksi. Ylimääräinen kokous kesäkuussa voitiin siten järjestää lähikokouksena pandemiatilanteen helpottaessa.

Saimme lisäksi järjestettäväksemme Suomen Navigaatioliiton liittokokouksen yhteistyössä liiton kanssa maaliskuussa Tampereella. Myös tässä kokouksessa toimittiin pääosin etäyhteyksiä käyttäen ja näin osallistujia olikin ilahduttavan paljon eri puolelta Suomea.

Seuran hallitukseen ovat toimintavuonna 2021 kuuluneet

kommodori: Jarmo Tuomiranta
varakommodori: Marko Leino
jäsenet: Jaana Haaramo 15.6. saakka
Heidi Heino
Tomi Häikiö
Esa Karppi
Jukka Kalliosaari 15.6. alkaen
Heikki Laakso
Jari Leppänen 15.6. saakka
Kalle Louhimo 23.2. saakka
Jouni Mäkilä
Janne Ruuti 15.6. alkaen
Tapio Soini 15.6. alkaen

Muut toimihenkilöt:

Jäsensihteeri: Carita Lahtinen

Toiminnantarkastajat:

Sari Koivumäki ja Eija Uotila

Jäsenyydet ja jäsenistö

Seuramme on jäsenenä Suomen Navigaatioliitossa ja jaosjäsenenä Suomen Purjehdus ja Veneily ry:ssä. Seurallamme on myös vahva edustus Suomen Navigaatioliiton hallinnossa, kun aiemmin liiton hallituksen jäsenenä toiminut kommodori Heimo Valtonen on toiminut liiton puheenjohtajana 18.3.2018. alkaen.
Olemme myös Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n jäsen.

Jäsenrekisterissä oli vuoden 2021 päättyessä 892 jäsentä (vuonna 2020: 872).

Opetustoiminta

Laivurikurssit

Kursseja pidettiin vuonna 2021 Pajasaaren lisäksi Tampereen Työväenopistossa. Koronapandemian vauhdittamana erityisesti seuran tarjoamat Saaristolaivurikoulutuksen etäkurssit saavuttivat erinomaisen suosion. Valtakunnalliset laivuritentit pidettiin keväällä Pajasaaren lisäksi Tredun tiloissa ja syksyllä TAKK:n tiloissa. Keväällä saatiin Tredusta käyttöön toistakymmentä luokkahuonetta tutkinnon järjestelyihin. Vallitsevien kokoontumisrajoitusten vuoksi yhdessä tutkintotilassa sallittiin vain viiden oppilaan ja yhden valvojan samanaikainen oleskelu. Hyväksyttyjä laivuritutkintoja suoritti seuramme kautta toimintavuoden aikana 169 henkilöä jakautuen seuraavasti: saaristo 141 henkilöä, rannikko 20 henkilöä ja avomeri 8 henkilöä. Omien oppilaiden laivuritutkintoja on vuoden loppuun mennessä otettu vastaan 8222. Luvussa eivät ole mukana työväenopistossa suoritetut tutkinnot.

Veneilykoulutus ja erikoiskurssit

Käytännön veneilykurssi järjestettiin edellisten vuosien tapaan toukokuussa kurssivahvuudella 16 henkeä. Veneilykurssi sisälsi kahden teoriaillan lisäksi kolme käytännön ajoiltaa, joista yksi navigointiharjoitus. Viimeiset ajokerrat jouduttiin perumaan koulutusveneen käyntiongelmien vuoksi.

Päällikkökurssi oli käytännön veneilykurssiin tapaan täysi kurssivahvuuden ollessa 12 henkeä. Kurssin osanottajien valinta tehtiin aiempaa enemmän kokemukseen perustuen. Kurssin osallistujien kokemustaso olikin kokonaisuutena aiempia kursseja korkeampi ja tasaisempi, mikä mahdollisti paremmin kokemusten jaon ja kouluttamisen keskittämisen oleelliseen eli päällikkötaitojen, päällikkönä toimimisen, miehistön johtamisen ja kokonaisuuden hallintaan eri tilanteissa. Pimeäajoharjoitus tehtiin edellisistä vuosista poiketen Näsijärvellä. Harjoitus onnistui hyvin saaden kurssilaisilta positiivisen palautteen ja myös kouluttajat pitivät harjoitusta onnistuneena. Toteutustapa vastaa paremmin myös kouluttajien voimavaratilanteeseen. Purjehdusnäyttö järjestettiin totutusti yhteistyössä Näsijärven Purjehdusseuran kanssa. Käytännön veneilykurssille sekä päällikkökurssille saatiin kolme uutta apukouluttajaa, jotka pätevöityvät laatukirjan mukaisesti vastuukouluttajiksi.

Cevni-kurssin suoritti 15 henkilöä. Kurssi järjestettiin yhteistyössä Suomen Naispurjehtijoiden kanssa.

Meri-VHF-radiokoulutukseen osallistui 18 henkilöä. Tentin järjesti Traficom.

 

Ansiomerkit ja huomionosoitukset

Seuran 55-vuotisen toiminnan johdosta ansiomerkkejä ja huomionosoituksia haettiin ja myös myönnettiin tavallista runsaammin. Seuran ylimääräisen kokouksen yhteydessä 15.6. ja lipunlaskutilaisuuden yhteydessä 7.10. luovutettiin seuraavat ansiomerkit ja huomionosoitukset tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta seuran toiminnan ja tavoitteiden edistämiseksi:

Suomen Navigaatioliiton kultamerkki: Kalle Antniemi ja Eija Uotila.
Suomen Navigaatioliiton hopeamerkki: Mikko Finsk, Reija Finsk, Heikki Laakso ja Marko Leino.
Suomen Navigaatioliiton pronssimerkki: Jaana Haaramo, Heidi Heino, Tomi Häikiö, Esa Karppi, Christian Kutschke, Ari Leino, Ville Leino, Sari Leinonen, Jari Leppänen, Jorma Moisio, Ilari Pitkänen, Vesa Stenvall, Jarmo Tuomiranta, Sami Uotila ja Tiina Virnes.

Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n kultainen seura-ansiomerkki: Matti Juuso ja Jarmo Uotila
Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n hopeinen seura-ansiomerkki: Simo Suominen, Kari Tulonen ja Heikki Virtanen.

Tampereen Navigaatioseuran pöytästandaari Hannu Hanhinen.
Tampereen Navigaatioseuran kunniamerkki: Tarja Hanhinen ja Eke Heikkilä.
Tampereen Navigaatioseuran ansiomerkki: Heikki Haaramo, Carita Lahtinen, Jyrki Tuomela ja Heimo Valtonen.

Seuran kiertopalkinnoista Emännän malja luovutettiin Pirkko Ritomaa-Aratille ja Kommodorin Cup Katja Tuomelalle.

Lisäksi päättyneen vuoden aikana huomioitiin useita seuran aktiivijäseniä heidän merkkipäiviensä johdosta.

Kilpailutoiminta

Vuoden 2019-2020 merikarttanavigointikilpailun karsinnat ovat valitettavasti jääneet viimeisiksi, jotka on pystytty järjestämään koronan estäessä finaalin keväällä 2020. Seuran omaa yönavigointiharjoitusta ei myöskään järjestetty.

Seuratoiminta

Vuosikokous poikkeusaikana

Seuran sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 23.2.2021 Pajasaaressa. Kokoukseen oli mahdollista osallistua eduskunnan säätämän väliaikaisen poikkeuslain johdosta myös etäyhteydellä. Tätä mahdollisuutta koronapandemiasta johtuen suositeltiin ja suurin osa kokoukseen osallistuneista myös käytti sitä hyväkseen. Kokoukseen osallistui kaikkiaan 43 seuran jäsentä. Kokouksen avasi kommodori Jarmo Tuomiranta, sen puheenjohtajana toimi tuttuun tapaan Risto Kangasniemi ja sihteerinä Hanna Kutschke.

Suomen Navigaatioliiton puheenjohtaja Heimo Valtonen esitti liiton tervehdyksen kokoukselle.

Kokouksessa hyväksyttiin yksimielisesti vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Kokous hyväksyi myös yksimielisesti hallituksen esityksen seuran ylimääräisen kokouksen koollekutsumiseksi 30.6.2021 mennessä sääntöjen mukaisten henkilövalintojen tekemiseksi. Esityksen tarkoituksena oli varmistaa jäsenten mahdollisuus suorittaa ehdokasasettelu ja valinnat ottaen huomioon etäkokouksen aiheuttamat rajoitteet, kun ihmiset eivät ole fyysisesti samassa kokoustilassa. Päätöksen mukaisesti erovuoroiset hallituksen jäsenet, erovuoroinen varakommodori ja toiminnantarkastajat jatkoivat tehtävissään yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen saakka. Todettiin myös hallituksen jäsenen Kalle Louhimon
ilmoittaneen eroavansa seurasta ja hallituksen jäsenyydestä vuosikokouksessa. Hallitus ilmoitti olevansa kuitenkin toimintakykyinen ja uusi jäsen hallitukseen valitaan yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa.

Ylimääräinen kokous teki henkilövalinnat

Hallitus kutsui vuosikokouksen päätöksen mukaisesti yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle 15.6.2021 Pajasaareen. Kokous voitiinkin järjestää toivotulla tavalla lähikokouksena ja siten suorittaa sääntömääräiset henkilövalinnat tavalliseen tapaan. Ennen kokouksen alkua luovutettiin useita Suomen Navigaatioliiton, Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n sekä seuran omia ansiomerkkejä ansioituneille seura-aktiiveille.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Risto Kangasniemi ja sihteerinä Esa Karppi. Kokouksessa oli läsnä 34 seuran jäsentä.

Seuran varakommodoriksi vuoden 2023 vuosikokoukseen saakka valittiin jatkamaan Marko Leino. Erovuoroisten hallituksen jäsenten (Jaana Haaramo, Heidi Heino, Heikki Laakso, Jari Leppänen) tilalle kaksivuotiskaudelle vuoden 2023 kokoukseen saakka valittiin Jukka Kalliosaari, Heikki Laakso, Janne Ruuti ja Tapio Soini. Hallituksesta kesken kauden eronneen Kalle Louhimon tilalle vuoden 2022 kokoukseen saakka valittiin Heidi Heino. Toiminnantarkastajiksi valittiin uudelleen Sari Koivumäki ja Eija Uotila.

Jäsenillat ja venemessut

Jäseniltoja ei koronapandemian aiheuttamien kokoontumisrajoitusten vuoksi järjestetty.
Myöskään venemessumatkaa ei messujen peruuntumisen vuoksi ollut seuran ohjelmassa.

Muut tapahtumat

Seuran toimihenkilöille järjestettiin Teams-etäyhteydellä tiedotustilaisuus ennen veneilykauden alkua 8.4.2021. Tilaisuudessa käytiin läpi seuran yleisiä asioita ja keskusteltiin mm. koronapandemian vaikutuksista seuran eri toimintoihin.

Tiedotustilaisuus uusille jäsenille

Seuran uusille laivuritutkinnon suorittaneille jäsenille järjestettiin infotilaisuus Teams-etäyhteydellä 14.9.2021. Tilaisuudessa kerrottiin laajasti seuran tarjoamista jatkokursseista, tukikodista ja muusta toiminnasta.

Avoimet ovet Pajasaaressa Tampereen päivänä

Tehdäksemme seuran toimintaa ja toimintakeskusta tunnetuksi, järjestettiin Pajasaaressa Tampereen päivänä 3.10.2021 avointen ovien tapahtuma. Paikalle saapui n. 300 vierasta.

Kahvio- ja juhlatoiminta

Kahviotoimikunta on huolehtinut tapahtumien, jäseniltojen ja juhlien järjestelyistä. Kurssien kahvitusta on hoidettu tarpeen mukaan itsepalveluperiaatteella. Pikkujoulujuhlaa vietettiin hyvän musiikin, ruuan ja joulupukin seurassa 20.11.2021 Pajasaaressa. Kahvioemäntänä toimi Sirpa Ervi.

Tarvikemyynti

Tarvikemyynnissä on ollut entiseen tapaan myynnissä veneilyaiheisia tuotteita seuran jäsenille. Käteismaksuista on pyritty siirtymään korttimaksuihin tai MobilePay:hin. Sähköiset maksut ja kassajärjestelmä parantavat myynnin seuraamismahdollisuuksia ja pienentävät vaihtokassan tarvetta. Myyntiä ovat hoitaneet seuran toimihenkilöt kurssi-iltojen tai tapahtumien yhteydessä (toukokuun tiistait). Tarvikemyynnin hallitusvastaavana on toiminut Jaana Haaramo ja Tapio Soini.

Kiinteistötoimi

Seuran jäsenten käytössä on kuusi retkitukikohtaa. Näsijärvellä sijaitsevat seuran hallinnassa olevat Kalliomäen, Riekkolan, Vähä-Lampisaaren ja Kuterin retkitukikohdat sekä yhteiskäyttösopimuksella Vilppulan Veneilijät ry:n kanssa Honkatorppa. Näiden lisäksi Saaristomerellä Korppoonrannan tukikohta.

Pajasaaren toimintakeskus

Pajasaari toimi ympärivuotisena toimintakeskuksena, jossa järjestettiin suurin osa seuran järjestämistä muutamista lähikoulutus- ja opetustilaisuuksista. Pajasaaren vuokraustoiminta hieman elpyi edellisvuodesta, mutta varaustilanne oli kokonaisuudessaan heikko. Pajasaaressa ei järjestetty jäseniltoja koronarajoituksista johtuen. Mutta onneksi ”avoimet ovet” voitiin järjestää ja kiinnostuneita kävi tiloihin ja toimintaan tutustumassa runsas joukko. Seuran jäsenillä on ollut mahdollisuus varata, rajoitukset huomioiden, Pajasaaren tiloja omiin juhliinsa ja sitä mahdollisuutta ovat seuralaiset edellisten vuosien tapaan käyttäneetkin. Lisäksi alakerran verstas oli ahkerassa käytössä.

Seuran hallitus sai oikaisuvaatimuksellaan Tampereen kaupungin keskeyttämään Pajasaaren pysäköintialueen poistamisen toistaiseksi.

Retkitukikohdat

Edellisten vuosien tapaan tukikohtien ylläpito hoidettiin ”isäntä-emäntä”-periaatteella ja talkoojoukkojen tuella. Tukikohtapäivät on pidetty kussakin tukikohdassa vakiintuneen käytännön mukaisesti ja talkooväkeä riitti päivien aikana mukavasti. Kesän aikana kaikissa tukikohdissa tehtiin perinteisiä kunnossapitoluonteisia töitä. Suurimpina remonttina tänä vuonna oli Korppoon rantatöyrään parannustyöt.

Tukikohtaisännistön kokoukset pidettiin keväällä ja syksyllä. Kevään kokouksessa käsiteltiin tulevan veneilykauden valmistelua, kiinteistöihin liittyviä asioita sekä tulevia kesätapahtumia. Syyskokouksessa olivat esillä tukikohtien talous- ja ylläpitoasiat seuraavalle toimintakaudelle.

Tukikohtien isäntinä ja emäntinä toimivat:

Kalliomäki: Pertti Malm ja Marja Lehtonen
Korppoo: Mikko Finsk ja Reija Finsk
Kuteri: Jorma Moisio sekä Hannu Hanhinen ja Tarja Hanhinen
Riekkola: Marko Leino ja Sari Leinonen
Vähä-Lampisaari: Juha Silvennoinen ja Arja Silvennoinen sekä Vesa Stenvall ja Ansa Stenvall
Honkatorpan yhteyshenkilöinä: Leo Lindell ja Tiina Virnes
Koulutuskeskus ja satama Pajasaari: Hannu Hanhinen ja Sirpa Ervi
Naistenlahden laiturivastaava: Esa Karppi ja Tomi Häikiö

Koulutusalus

Seuran Navis-koulutusalusta on käytetty pääsääntöisesti veneilykoulutuksen käytännön harjoitteluun. Aluksen moottorin käyntihäiriöt aiheuttivat murheita kauden aikana ja luotettavuusongelmat johtivat myös sovittujen koulutusajojen siirtoihin ja osittaisiin peruutuksiin. Kesäkauden aikana aluksen polttoainejärjestelmä huollettiin perusteellisesti ja loppukauden koulutusajot saatiin ajettua läpi suunnitellusti. Konetunteja kertyi 85,3 h. Navis laskettiin veteen 5.5. ja nostettiin 31.10. Noston jälkeen koneremonttia on jatkettu mm. pakosarjan ja muiden apulaitteiden osalta. Veneisäntänä toimi Jari Höglund sekä elokuusta alkaen Tomi Häikiö.

Nuorisotoiminta

Kertomusvuoden kesäleiriä odotettiin kovasti, koska edellisvuoden leiri jouduttiin peruuttamaan koronapandemian vuoksi. Onneksi pandemiatilanne helpotti niin paljon, että kesäleirin järjestäminen voitiin varmistaa kesän alkupuolella. Leiripaikaksi oli varattu Aitolahden Vanhan Pappilan tilat 14.- 18.7. Leiriläisiä oli 19 ja ohjaajia leirillä oli vaihtelevasti 8-12 (mukaan lukien nuorisovastaavat). Keittiöhenkilökuntaan kuului 5 henkeä.
Lämpimät aurinkoiset säät suosivat koko leirin ajan ja ohjelmat pystyttiin toteuttamaan suunnitelmien mukaisesti.

Seuran perinteinen kesäleiri sai myös positiivista julkisuutta, kun Teisko-Aitolahti -lehti julkaisi ison etusivun artikkelin leiristä upeine leirikuvineen.

Syyskuussa ohjaajat viettivät Sappeessa mökillä viikonlopun nauttien paljuilusta sekä saunomisesta. Viikonlopun aikana aloitettiin myös kesän 2022 leirin suunnittelu. Leiripaikaksi onnistuttiin varaamaan Tampereen kaupungin Antaverkan leirikeskus Ylöjärvellä. Paikka on nuorisovastaaville jo entuudestaan tuttu, joten leirin alustava suunnittelu on helppo aloittaa.

Nuorisovastaavina toimivat Matti Uusitalo ja Julia Halme.

Ympäristötoiminta

Ympäristöasiat otettiin huomioon seuran toiminnassa. Veneilykoulutuksessa sekä junioritoiminnassa käytiin läpi veneilyyn liittyvää ympäristön suojelun huomioimista. Retkitukikohtiin lisättiin kompostoreita.

Venekatsastus

Toimintavuonna 2021 järjestettiin katsastustilaisuuksia Tampereella Santalahdessa ja Naistenlandessa. Näiden lisäksi katsastuksia oli Korppoossa, Stormälössä ja Honkatorpalla. Yleisten katsastuskertojen lisäksi veneitä katsastettiin seuralaisten yhteydenottojen mukaisesti myös muualla. Veneitä katsastettiin 97 kpl, joista purjeveneitä 23 ja moottoriveneitä 74.

Seurallamme on 11 katsastajaa. Katsastukset sujuivat hyvin ja esimerkiksi Koronan tuomat rajoitukset pystyttiin huomioimaan. Katsastuksien yhteydessä annettiin sääntöjen mukaista konsultaatiota vaatimuksista turvallisuutta silmälläpitäen. Toimintavuoden lopussa seuran jäsenrekisterin toiminnallisuutta laajennettiin venerekisterillä, joka helpottaa jatkossa tietojen ylläpitämistä ja esimerkiksi ajantasaisten katsastuslistojen tulostamista katsastajille.

Katsastusvastaavana toimi Marko Huhtamäki.

Tiedotus

Seuran tiedotustoiminnassa siirryttiin uuden jäsenrekisteri- ja ilmoittautumisohjelmiston (ILMARI ja JALMARI) myötävaikutuksella pääosin sähköiseen tiedottamiseen. Kutsu vuosikokoukseen lähetettiin postitse enää vain niille jäsenille, joille ei ollut seuran rekisterissä voimassa olevaa sähköpostiosoitetta. Samoin toimittiin myös mm. jäsenlaskutuksen hoidossa.

Jäsenjulkaisu Ruori ilmestyi kertomusvuoden aikana kaksi kertaa ja postitettiin jäsenille entiseen tapaan postitse. Ilmestymiskertoja vähennettiin sähköiseen tiedottamiseen siirtymisen johdosta. Ruorin päätoimittajana toimi Jari Leppänen ja taitosta vastasi Marika Lempinen.

Kommodorin tiedote sähköpostilla lähetettiin parin viikon välein kaikille, jotka olivat ilmoittautuneet seuran sähköpostilistalle. Tiedote sisälsi pääosin tietoja seuran tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Seuran nettisivujen www.tans.fi kehittämistä jatkettiin ja päivityksiä pyrittiin entisestään nopeuttamaan eri toimialojen toiminnasta vastaavien käyttäjätunnusten omaavien henkilöiden toimesta.

Seuran Facebook-sivuja käytettiin lähinnä tukemaan nettisivujen kautta tapahtuvaa tiedotusta. Myös sponsoroitua Facebook-mainontaa on käytetty laivurikurssien markkinoinnissa Pirkanmaan ja Porin seuduille.

Tiedotusta täydentävänä kanavana on käytetty myös toimintakeskus Pajasaaren ilmoitustaulua.

Hallituksen tiedotusvastaavan lisäksi tiedotusvastuuta on jaettu toimialakohtaisesti mm. opetustoimelle, kilpailutoimelle, kiinteistötoimelle ja nuorisotoimelle.

Liikunta

Lentopallosalivuorot jouduttiin peruuttamaan kevätkaudella 2021 koronapandemiasta johtuen. Syyskaudella 2021 päästiin taas pelaamaan kun sisäliikunta oli jälleen sallittua. Kalliomäessä järjestettiin 24.7. Beach-Volley pelipäivä.

Liikuntatoimintojen vetäjänä toimi Eke Heikkilä.

Yhteistoiminta

Yhteistoimintaa harjoitettiin sekä muiden veneseurojen, että alalla toimivien muiden järjestöjen sekä vesistöalueen kuntien kanssa. SPV:n Hämeen vesistöalueen seurojen kommodorikokous pidettiin Hämeenlinnassa 9.10.2021 Hämeenlinnan Navigaatioseuran isännöimänä. Kokouksessa oli edustettuna 14 eri seuraa. Isäntäseuran hallituksen jäsentä Jouni Rättyää päätettiin esittää SPV:n Hämeen alueen aluejohtajaksi. SPV nimesikin Rättyän tähän tehtävään joulukuussa 2021. Lisäksi kokous päätti tehdä eri kunnille ehdotuksia veneilyolosuhteiden kehittämiseksi Hämeen alueella Kokemäenjoen vesistössä. Seuraava kommodorikokous päätettiin pitää keväällä 2022 Tampereella Näsijärven Purjehdusseuran isännöimänä.

Tamperelaisten veneilyseurojen yhteiskokous pidettiin 25.11.2021 Pajasaaressa seuran isännöimänä. Kokouksessa käsiteltiin seurojen yhteistoimintaan liittyviä asioita mm. koulutuksen ja nuorisotoiminnan osalta. Alustavasti keskusteltiin myös mahdollisesta yhteisestä veneilykauden avaustapahtumasta vuodelle 2022. Seuraava kokoontuminen sovittiin pidettäväksi maaliskuussa 2022.

Yhteistoiminta Vilppulan Veneilijöiden kanssa ja heidän omistamansa retkitukikohta Honkatorpan käyttöoikeus Pohjaslahdella on todettu hyvin toimivaksi ja tarpeelliseksi seuran jäsenille.

Talous

Seuran talous on vakaalla pohjalla. Koulutustoiminnan suosion kasvu näkyi sekä kurssilaisten- että tenttijöiden määrässä. Koulutustoiminnan hyvä veto tulee näkymään myös jäsenmäärän kehityksessä. Tulopuolen lisäksi myös kulupuolta on pyritty järkeistämään, jotta taloudelliset- ja talkoo-voimavarat käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Esimerkkinä on kirjanpitopalveluiden kilpailuttaminen, netti- ja puhelinkulujen optimointi, siirrytty sähköiseen jäsenlaskutukseen sekä verkkolaskuihin toiminnan automatisoimiseksi.

Taseen loppusumma kasvoi edellisvuodesta noin 5 prosenttia ja oli vuoden päättyessä 230 196,15 euroa. Tilikauden tulokseksi muodostui 3 352,91 euron poistojen jälkeen 11 875,07 euron ylijäämä.

Lopuksi

Seuran hallitus haluaa kiittää kaikkia aktiivijäseniään osallistumisesta seuran toimintaan ja kehittämiseen.