Rekisteriselosteet

Yhdistyslaki velvoittaa rekisteröityneet yhdistykset ylläpitämään jäsenluetteloa. Tampereen Navigaatioseuran jäsenrekisteri mahdollistaa seuran toiminnan mm. jäsenmaksutietojen käsittelyn. Seuran jäsenistön käytössä on myös vuosien saatossa hankittu huomattava omaisuus, jonka turvaaminen edellyttää tietojen keräämistä ja valvontaa. Tälle sivulle on kerätty seuran toimintaan liittyvät rekisteriselosteet.

Jäsenrekisterin rekisteriseloste

Yhdistyslain määräämänä seura on velvollinen ylläpitämään jäsenluetteloa
jäsenmaksutietojen ja yhteystietojen osalta yhdistyksen toimintaa varten. 

Rekisteröityjä ovat seuran jäseneksi hyväksytyt henkilöt sekä seuran järjestämille kursseille
osallistuvat henkilöt.

Avainrekisterin rekisteriseloste

Navigaatioseuran tukikohtien ja kiinteistöjen avainrekisteriä ylläpidetään mahdollisen ilkivallan ja muiden vastaavien tilanteiden selvittämiseksi. 

Rekisteröityjä ovat kaikki seuran avainten haltijat. 

Kameravalvonnan rekisteriseloste

Kameravalvonnan tarkoituksena on suojata omaisuutta,
ennaltaehkäistä rikoksia ja auttaa jo tapahtuneiden rikosten
selvittämisessä. Samalla varmistetaan Pajasaaressa vierailevien turvallisuutta.