Retkitukikohtien säännöt

Retkitukikohtasääntöjen ja ohjeiden tarkoituksena on tukikohdassa käyvien seuran jäsenten yleisen viihtyvyyden lisääminen.

1 § Tukikohdissa tulee jokaisen noudattaa näitä sääntöjä sekä tukikohtaisännän antamia ohjeita.

2 § Tukikohdat on tarkoitettu seuran opetus- ja koulutuskäyttöön sekä seuran jäsenten ja heidän mukanaan olevien vieraiden virkistyskäyttöön. Tukikohdissa olevat majoitustilat ovat ensisijaisesti tarkoitettu jäsenten käyttöön. Majoitustilojen varaaminen ja vakituiseen asumiseen rinnastettava käyttö on kielletty.

3 § Tukikohdan käytöstä on tehtävä merkintä tukikohdan vieraskirjaan.

4 § Tukikohtien käyttö vierailukohteina jäsenen liike- tai ammattitoiminnan edistämiseen on kielletty.

5 § Jokaisen tukikohdassa kävijän tulee käyttäytyä moitteettomasti, hyvän veneilytavan mukaisesti. Jäsen vastaa myös seurueensa käyttäytymisestä ja kotieläimistä.

6 § Kotieläimet pitää olla kytkettynä ja niiden tuonti tukikohtien sisätiloihin on kielletty. Kotieläimen omistajan tulee huolehtia lemmikin jätöksistä.

7 § Tukikohtien avainta ei saa luovuttaa ulkopuolisille.

8 § Veneet kiinnitetään pääsääntöisesti tukikohdan venelaitureihin veden syvyys huomioiden. Pitempiaikainen kiinnittyminen on sallittu vain tukikohtaisännän ohjeiden mukaan. Tukikohtaan isännän luvalla parkkiin jätetyt veneet eivät saa estää laitureiden normaalia käyttöä poikkeamislaitureina. Veneen jättäminen parkkiin tukikohtapäivien ajaksi on kielletty.

9 § Jäsenen yksityisen omaisuuden (esim. venetrailerit, asuntovaunut, pienveneet) jättäminen tilapäisesti tukikohtaan on sallittu isännän antamalla luvalla ja hänen ohjeitaan noudattaen.

10 § Seura ei vastaa tukikohtiin tuodusta yksityisestä omaisuudesta.

11 § Vahingoittuneesta seuran omaisuudesta on ilmoitettava tukikohdan isännälle ja vahingoitettu seuran omaisuus on korvattava.

12 § Tukikohdassa kävijän on aina siivottavat jälkensä, vietävä roskat mukanaan ja jätettävä lähtiessään paikat hyvään kuntoon. Jätesäiliöttömän vene-WC:n käyttäminen ja tiskivesien laskeminen satama-alueella on kielletty.

13 § Tukikohdasta viimeisenä poistuvan on huolehdittava, että mm. rakennusten ovet ja ikkunat on suljettu ja lukittu.

14 § Tukikohtien käytöstä on suoritettava seuran hallituksen vuosittain määräämä maksu.

15 § Tukikohtaisännällä on oikeus poistaa sääntöjä rikkonut henkilö tukikohdasta.

16 § Rikkomukset näitä sääntöjä vastaan käsitellään seuran hallituksessa, joka päättää rangaistuksesta.

 

Ohjeet ja hyvät käytänteet

  • Käytä veneessäsi laivuriviiriä ja liimaa käyttömaksutarra näkyvälle paikalle veneessä.
  • Kaikkinainen luonnonsuojelu on niin tukikohdassa kuin sen ympäristössäkin jokaisen velvollisuus.
  •  Tulen käsittelyssä on oltava varovainen. Tulen teko on sallittu vain tulisijoiksi varatuilla paikoilla.
  • Ennen kuin virität tulet kiukaaseen tai muuripataan, kolistele arinat ja tyhjennä tuhkat peltisiin tuhka-astioihin. Pilkothan puita tilalle vähintään käyttämäsi määrän.
  • Saunominen tulee järjestää vuoroperiaatteella naiset/miehet, mikäli paikalla on useampia kuin kaksi venekuntaa.
  • Tukikohdissa seuran viiri liehuu koko purjehduskauden. Jäsen on oikeutettu nostamaan seuran lipun esim. juhlan kunniaksi. Lipun käytössä noudatetaan yleisiä liputusohjeita.
  • Tukikohdissa olevat seuran soutuveneet ja muut harrastusvälineet ovat jäsenten käytettävissä.

 

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 26.3.2020