Navigaatioseuran jäsenkysely 2022

Navigaatioseuran hallitus päätti järjestää koko jäsenistölle avoimen kyselytunnin marraskuussa. Jäsenistön tuntoja ja näkemyksiä ajateltiin selvitettävän verkkokyselyllä ennen tilaisuutta. Kysely pyrittiin tekemään riittävän tarkaksi, säilyttäen kuitenkin nopean ja helpon vastattavuuden.

 Jäseniä kutsuttiin osallistumaan kyselyyn kahdella kommodorinkirjeellä ja yhdellä jäsenrekisteristä poimitulla jakelulla. Jäsenrekisterissä oli kaikkiaan 726 sähköpostiosoitetta.  Määräpäivään mennessä 168 jäsentä oli jättänyt vastauksensa. Vastausaktiivisuus oli n. 23%. Aktiivisuutta voidaan pitää vähintään kohtuullisen hyvänä. Muutama sähköpostiosoite osoittautui virheelliseksi. Jäsenistöä pyydetäänkin tekemään tarvittavat muutokset jäsenrekisteriin (https://tans.fi/tietoa-seurasta/ilmoita-muuttuneet-tietosi/)

Jäsenistö vastasi erittäin aktiivisesti myös avokysymyksiin. Oiva todiste siitä, että jäsenistö on kiinnostunut seuran toiminnan kehittämisestä.

Pursiseurojen jäsenistö vaikuttaa yleisen näkemyksen mukaan olevan melko iäkästä ja suhteellisen kauan veneilyä harrastanutta joukkoa. TaNS:n jäsenkyselyn tulokset vahvistavat tätä näkemystä. Miltei täsmälleen puolet vastaajista ilmoittaa olevansa yli kuusikymppisiä ja harrastaneensa veneilyä yli kymmenen vuotta. Jäsenistön ukkoutuminen olikin otettu yhdeksi huolenaiheeksi avovastauksissa. Nuorison saaminen aktiivisemmin mukaan seuran toimintaan on yksi tulevaisuuden kehityskohteista.

Kaikkiaan jäsenistö vaikuttaa tyytyväiseltä seuran toimintaan ja tarjottuihin palveluihin. Vastausten joukossa oli myös hyviä kehitysajatuksia. Osasta vastauksista voi päätellä, ettei tiedotustoimintamme ole tavoittanut aivan kaikkia jäseniä riittävän hyvin.

Seuran tarjoama koulutus ja jäsenpalvelut

 • Laivurikoulutuksen kehittyminen läsnä- ja etäopetuksen yhdistelmään vaikuttaa jäsenistön mielestä hyvältä. Tämä hybridimalli mahdollistaa opetuksen seuraamisen oppilaalle parhaimmin soveltuvalla tavalla. Lisäksi opetuskertojen taltioiminen mahdollistaa epäselviksi jääneiden aiheiden kertaamisen.
 • Käytännön veneilykurssien riittämätön tarjonta on aiemmin tunnistettu ongelma. Kurssit täyttyvät erittäin nopeasti, eikä kaikille halukkaille voida tarjota koulutuspaikkaa.
 • Palautteessa todetaan myös, että peruskurssien käymisen jälkeen ei seuralla ole tarjota kiinnostavaa jatkokoulutusta jäsenilleen. Seuran kouluttajat etsivät uusia kiinnostavia koulutusaiheita kevääksi. Samoin vanhempia suosittuja teemoja voidaan ottaa uudelleen koulutustarjontaan.

Suurin osa jäsenistöstä pitää nykyistä tukikohtamäärää riittävänä, mutta toiveita uusista tukikohdista on myös esitetty. Tukikohtien palveluihin ollaan pääsääntöisesti tyytyväisiä. Kehityskohteiksi jää esimerkiksi sähkön saatavuus Lampisaaressa ja Korppoon tukikohdan sataman riittämätön syvyys. Veneiden säilyttämistä tyhjinä tukikohdissa on pidetty osassa palautteesta ongelmallisena. Muutamassa vastauksessa todetaan, ettei vanhemman jäsenistön käytös uusia veneilijöitä kohtaan ole tuntunut miellyttävältä tukikohtavierailujen yhteydessä.

Tampereen Navigaatioseuran hallitus kiittää jäsenistöä aktiivisesta osallistumisesta kyselyyn ja tulee ottamaan huomioon saadun arvokkaan palautteen seuran tulevaisuuden suunnittelussa.

Kyselyyn osallistuneiden kesken arvottujen jäsentuotteiden voittajille on ilmoitettu voitosta henkilökohtaisesti.

Nostoja palautteesta.  Kaikki avovastausten kommentit artikkelin lopussa.

Koulutuksesta

 • Enemmän käytännön veneilyyn liittyvää tarjontaa, kiinnitykset, solmut jne.
 • Iltaluentoja kansainvälisen veneilyn kokemuksista
 • Veneen huolto- ja ylläpitokoulutusta, mm. dieselmoottorin perushuolto, sähköt, veneen kunnostus jne.
 • Veneen ajaminen ja hallitseminen, myös naisille ihan oma koulutus

Retkitukikohdista

 • Riittävän isot laiturit ja poijuja enemmän, veneiden koko kasvanut
 • Helposti näkyville tukikohdissa tarjolla olevat palvelut, eli mitä ja mistä löytyy mitäkin
 • Kylmien veneiden säilyttäminen mannertukikohdissa joskus pikkuisen ärsyttää, mutta toistaiseksi ei ole poiskaan tarvinnut tämän takia kääntyä.
 • Kompostoreita voisi olla useammassa paikassa
 • Yöpymistiloja ja telttapaikkoja
 • Lapsille tekemistä

Seuralla pitäisi myös olla

 • Enemmän laituripaikkoja
 • Talvisäilytyspaikkoja veneille
 • Varastotilaa varusteiden säilyttämiseen
 • Näkyvämpi rooli mediassa

Pajasaaren myymälään liittyviä toiveita

 • Paremmin tietoa, milloin myymälä on avoinna ja mitä tuotteita myynnissä hintoineen
 • Nettimyynti mahdolliseksi, netissä nähtävissä myytävät tuotteet, tilauksen teko sähköpostilla jne.
 • Valikoima voisi olla muutakin kuin seuratuotteita, esim. kaikille tarpeellisia venevarusteita

Ruori lehdessä voisi käsitellä seuraavia aiheita

 • Kipparin ja veneen esittelyitä, vrt. ”kokemuksia veneestäni”
 • Matkakertomukset ja kokemukset, veneilyä muilla vesillä esim. Saimaa, Päijänne
 • Käytännön veneilytaitojen juttusarja, esim. kiinnitykset, solmut, sähköt, huoltovinkit
 • Seuran historiaa ja nykypäivää sopivasti yhdessä

Yleistä palautetta

 • Hienoa ja arvostettavaa toimintaa. Nostan hattua kaikille vapaaehtoisille seuran eteen ponnisteleville!
 • Kerhoillat veneilyyn liittyen. Mielenkiintoiset kerhoillat tuovat yhteisöllisyyttä.
 • Miten saadaan toimintaan mukaan nuorempaa väkeä?
 • ”Open Boating Day” –tyyppinen tempaus, jossa ihmiset pääsisivät vierailemaan joissakin seuran veneissä Pajasaaressa. Jaettaisiin venetietoutta ja voisi paikan päällä ilmoittautua kursseille.
 • Olisi hienoa, jos saisi jäsenistön kokemuksen parempaan käyttöön ja jakamaan oppejaan jäsenten kesken. Voisi olla aktiiviryhmiä, joihin voisi olla yhteydessä esim. kuinka moottoriin vaihdetaan osia, lasikuitukorjaus, pohjan maalaus jne.

Vapaa palaute Tampereen Navigaatioseuralle

* Teette hyvää nuorisotyötä, jatkakaa ja tehostakaa sitä + kertokaa medialle.
* Laadukkaat laiturit lisäävät viihtyisyyttä ja turvallisuutta tukikohdissa.
C-laiturin sähköasia, tuleeko ensi kesänä? Miten voisi parantaa sataman turvallisuutta entisestään ettei veneistä löytyisi asiattomia henkilöitä yms.?
Ei ole vielä kovin paljon palautetta antaa, kun olen vasta pari vuotta ollut lähinnä koulutusten kautta seurassa mukana. Jatkossa toiveina käydä retkitukikohdissa. Koulutuksista olen kyllä pitänyt ja aion jatkossakin käydä ainakin päällikkökurssin. 
Erittäin suuri merkitys koulutuksessa ja vesiliikennetietämyksen levittäjänä.
Etä- ja lähikoulutus kannattaa pitää erillään, hybridissä kärsivät kaikki.
Hieno koulutustoiminta!!!!
Hienoa ja arvostettavaa toimintaa. Nostan hattua kaikille vapaa-ehtoisille seuran eteen ponnisteleville.
Hienoa toimintaa!
Hienoa toimintaa! Suuret kiitokset kouluttajille ja kaikille vapaaehtoisille!
Hienoa toimintaa. Voisi kohdentaa paremmin toimintaa perheellisille.
Huippuseura!
Hyvin te vedätte. Jatkakaa samaan malliin. 
Hyvää työtä 
Jonnin verran uusia tuulia vanhojen partojen rinnalle/lisäksi.
Jäseniltoja harmittavan vähän. Aiheita voisi etsiä alkaen  70-luvun kerhoilloista. Vierailluja veneveistämöille yms.
Kaipaan uutena jäsenenä sellaista tilaisuutta, jossa saisi näistä tukikohdista tietoa. Samalla voisi kysellä niistä.
Kerhoillat veneilyyn liittyen
Kiitokset hyvin hoidetuista ja viihtyisistä tukikohdista!
Kiitokset seuraa & koulutustoimintaa yms pyörittäville!
Kiitoksia hyvistä koulutuksista ja Pajasaaren seurailloista!
Kiitos aktiiviporukalle ja isännille.
Kiitos hyvistä koulutuksista!
Kiitos hyvistä kursseista
Kiitos kaikille kouluttajille! Teette hienoa työtä!
Kiitos, olen varsin tyytyväinen. Jaa niin, kylmien veneiden säilyttäminen mannertukikohdissa joskus pikkuisen ärsyttää, mutta toistaiseksi ei ole poiskaan tarvinnut tämän takia kääntyä.
Kun ei ol tällä hetkellä omaa venettä niin ei ole mahdollisuutta osallistua vesillä tapahtuvaan toimintaan saatikka tukikohtien tapahtumiin
Laituripaikat ovat nyt käytännössä vain isoille veneille, voisi olla muutakin
Laituripaikkoja seuralle Saaristomereltä (esim.Naantali,Turku).
Mielenkiintoiset kerhoillat tuovat yhteisöllisyyttä.
Mielestäni seuran kehitys on jatkunut suotuisasti jo vuosin ajan.Tukikohdat ovat hyvin hoidettuja,joissa on mukava vierailla.
Minusta kaikki on oikein hyvin tukikohdissa että muissakin palveluissa
Miten saadaan toimintaan mukaan nuorempaa väkeä? Tätä pitäisi alkaa miettimään ja luomaan strategia; joka vuosi suunnitelma ja yksi konkreettinen toimenpide, joka vie Navista eteenpäin ja nuorten suuntaan. Ruorilehden juttuja (esim. henkilötarinoita) voisi myös haastatellujen luvalla (!) tarjota vaikka Aamulehteen, kulmalla ”Nässyn veneilijät/veneharrastajat tms.” Suurelle yleisölle monelle on aivan käsittämätön ihme, että ihmiset asuu läpi kesän veneissään. ”Open Boating Day” -tyyppinen tempaus, jossa ihmiset pääsisi vierailemaan joissakin seuran veneissä Pajasaaressa. Jaettaisiin kiinnostuneille venetietoutta ja voisi paikan päällä ilmottautua vähän edullisemmalle syksyn kurssille.
Mukavaa porukkaa TaNSsissa!
Nuoria enemmän mukaan kehittämään toimintaa, unohdetaan perinteet.
Ok
Olen ilolla mukana seurassa. Kaiken kaikkiaan osaavaa toimintaa, kivat tukikohdat ja hieno koulutustarjonta.
Olen myös Tapsin jasen ja käytän pääasiassa Tapsin palveluita. Mutta haluan olla myös navikaatio seuran jäsen. olen käynyt seuran tarjoamat kolme kurssia  Rannikko,saaristo ja avomerilaivurin. Ajatuksena olisi vielä hankkia lisää vene / kurjehdustietoutta, perheasiat ovat kuitenkin vieneet pappaa lastenlasten piirissä.
Olen ollut jäsen pitkään, mutta virallisen koulutuksen jälkeen jäsenistölle ei ole mitään ohjelmaa. Enää ei vissiin ole edes merikorttinavigointikilpailua, josta pidin kovasti. Seuralla ei ole mitään tarjottavaa minulle. Joka vuosi mietin, olisiko parasta erota. Kaipaisin ohjelmallisia jäseniltoja. Retkitukikohdille minulla ei ole käyttöä.
Opetuksesta poistetaan opettajien persoona liiallisella digibyrokratialla. Ennen oli paremmin. 
Perinteet ovat hienoja ja arvokkaita, mutta niiden vangiksi ei pidä jäädä. Maailma muuttuu ja käytännöt sen mukana. TaNS:n tulee seurata aikaansa ja kehittyä sen mukana
Pitäkää puolenne Pajasaaren käytössä seuran määrittämällä tavalla.
Pääosin kaikki hyvin
Saattaisi olla hauska kokoontuminen jos avomerikoulutukseen pidettäisiin kertausharjoitukset tai ilta jolloin palautetaan mieliin laskentaa. Esim Tapaninpäivän tapaaminen. Kevyesti pienen purtavan juomien kera? Tai omat eväätkin vaikka.
Seura voisi olla aktiivisempi puolustaessaan veneilijöiden palveluja. Esimerkkinä Tampereen septien kunto. Syksyllä venettä nostaessani yksi kolmesta septistä toimi. Ilmoitin asiasta satamavastaavalle, mutta ei kommentoinut. Yritin selittää miten septit pitäisi mielestäni testata, kun pitäisi imeä noin 1m korkeudelle vettä järvestä. Ehdotin käytettäväksi noin 1m läpinäkyvää apuputkea, jonka kautta septin pitäisi jaksaaa imeä ylöspäin järvestä.
Seuramme on edelleen arvostettu veneilijöiden keskuudessa. Koulutksen taso on säilynyt hyvänä. Oppilaita on ollut kiitettävästi, näin jäsemäärä pysyy riittävän suurena. Pitäkäämme nämä arvot kunniassa.
Seuran johto toimii aktiivisesti ja pitää yhteyttä jäseniin.
Toimintaa Pyhäjärvelle
Tukikohtatarran hankkiminen on aina ollut ongelma, koska siihen on mahdollisuus vain parina iltana keväällä. Haluaisin, että sen saisi postissa.
Tukikohtien käyttömaksujen suhde vuosimaksu /kertamaksu oli aiemmin 100/10 eli 10. Nyt maksut 120/15, toivoisin että suhde voisi olla edelleen 10; esim 120/12 tai 150/15.
Tulin seuran jäseneksi Saaristolaivurikurssin kautta. Kurssi oli mielestäni onnistunut.
Tuo parkkivenekulttuuri ajaa vieraammat veneilijät pois tukikohdista. Useammasta suunnasta kuulunut, että laiturit täynnä tyhjiä veneitä, etteivät mene enää. Tai jos niitä noin paljon on, miksei sitten peritä jotain pientä maksua ”parkkiveneöiltä”, eli öiltä, jolloin veneet on laitureissa tyhjinä?
Tuohon edelliseen liittyen olisi hieno jos saisi seuran jäsenistön kokemuksen parempaan käyttöön ja jakamaan oppeja jäsenten kesken. Voisi olla aktiiviryhmiä johonka voisi olla yhteydessä esim kuinka moottoriin vaihdetaan osia, lasikuitukorjaus, pohjan maalaus etc. 
tällä hetkellä suunniteltu toiminta riittävällä tasolla
Uusia (nuorempia) aktiivisia retkiveneilijöitä on melko vähän. Kaikki kunnia vanhoille aktiiveille, seuran haaste on kuitenkin luoda helposti lähestyttävä ilmapiiri. Välillä tulee vastaan tilanteita, joissa pidempään seurassa veneilleet tuntuvat ajattelevan olevansa liian etuoikeutettuja.
Vaikka kustannukset nousee, olisi hyvä pyrkiä siihen, että maksut eivät nouse liikaa, jotta tukikohdat ja muu toiminta on kaikkien jäsenten saatavilla myös jatkossa. Venekuntien vieraitakaan ei kannata ”ryöstää”, koska he ovat potentiaalisia uusia jäseniä seuraan. Voisiko seuran sisäisiä veneen ”vuokrauksia” jotenkin edistää/kehittää, että veneiden ja tukikohtien käyttöastetta voitaisiin nostaa?
Varmaan yritettykin, mutta edelleen Pajasaaren pysäköintipaikat vähissä
Veneilykulttuuri on muuttumassa matkaveneilystä pistäytymisiin
Yhteishenkeä retkisatamissa lisää 

Toivoisin seuraavia asioita / palveluita tukikohtiin

En juuri käytä tukikohtien palveluita, koska minulla on oma kesämökki Näsijärvellä.
En käytä tukikohtia
En ole päässy käyttämään tukikohtia niin en koe voivani vastata tähän.
En ole päässyt käymään, en osaa sanoa. 
En osaa sanoa, nykyisetkin ovat melko hyvät
Helposti saataville/näkyville tukikohtien faciliteetit, eli mitä ja mistä löytyy. Esim seuran nettisivuille ja tukikohtiin. Ja mitkä asiat on mahdollisesti yhteiskäytössä jne.
Hoidetaan tukikohdat 
Hyviä laitureita
Hyviä palvelut nytkin. 
Hyvä laituri ja syvä ranta. Sähkö, juomavesi hyvä käymälä.
Hyvä sauna on kaikki kaikessa
Hyvät kiinnitysvarusteet, sauna ja grillikatos riittää hyvin
Hyvät laiturit, laiturisähkö, sauna ja grillipaikka
Hyvät nykyisellään.
Ihan hyviä ovat nytkin.
Jos Pyhäjärvellä pystyisi saunomaan, niin olisihan se kova juttu.
Juomavesi 
Kaikki ok!
Kaikkk hyvin… Kalliomäen jätehuolto heinäkuussa voisi olla tarpeen
Korppoon rantaan lisää syvyyttä 
Kursseja ja tapahtumia voisi järjestää tukikohdissa ja muissa veneilijöitä lähellä olevissa paikoissa, Pajasaari kun on lähellä vain Tampereelta saapuvia…
Laituri, sähkö, grillipaikka, sauna
Lampisaaren sähköt
Lamppariin paremmat laiturit.
Lapsille puuhaa. Kompostoreita voisi olla useammassakin paikassa.
Lapsille tekemistä
Mielestäni nykyiset tukikohdat ovat hyvällä mallilla ja hoidettu. 
Mielestäni tarjonta ja palvelut ovat hyvällä tasolla. Kiitos talkooväelle. Kaikki ne palvelut mitä vaadimme normaalissa elämässä eivät tarvi olla saatavilla viettäessämme vapaa-aikaa luonnon keskellä. Pitää päästä välillä irti kaikesta kiireestä ja  tiukasta aikataulusta.
Mielestäni tukikohtapalvelut nykyisellään ovat aivan riittäviä. Peseytymis/pyykinpesumahdollisuus ja juomavesi ovat ainakin meritukikohdassa itselle tärkeitä.
minulle tarjottavat palvelut riittäviä
Nykyiset palvelut riittävät
Nykyiset riittävät
Nyt ok
Olen lähinnä käynyt Lampisaaressa. Se toimii hyvin. Sen sijaan kerran Virroilla (tukikohdan nimeä en muista) hiukan häiritsi koko kesäksi majoittautuneet laivurit, jotka ohjaili vierailijan toimintaa aika reippaasti. Paikkoja oli laitureista muille varattu ja muutenkaan en seuran jäsenyydestä huolimatta tuntenut itseäni tervetulleeksi. Tämän tyyppistä olen kokenut myös Kuterissa. Siis joku roti olisi kiva saada näihin mantereella oleviin tukikohtiin, joihin pieni porukka majoittuu pitkäksi aikaa ja pääasiallinen kulkuvälinekin tuntuu olevan auto.
Paikoissa on kaikki tarvittava 
Palvelut ok. Laitureissa osassa tukikohtia parannettavaa. 
Palvelut ovat erinomaiset. Tiskipaikat on syytä olla kaikissa tukikohdissa, samoin komposti.
Palvelut ovat hyvät jo nyt!
Pyykinpesukone
Riittävän isot laiturit, ja poijuja enemmän. Veneiden koot kasvaneet ja kiinnittyminen usein hankalaa, joska poijujen etäisyydet liian lyhyitä aluksille.
roskis
Sauna ja puucee.
Sauna, maasähkö, betonipontooni laituri
Saunomis mahdollisuus+ puut saunaa sekä nuotiota varten.
Selkeät säännöt ja samat kaikkiin, pitää koskea myös muita seuroja. 
Seuralle lisää omia laituripaikkoja.
Sähkö latausta varten
Sähköliittymän saatavuutta Lampisaareen olisi hyvä selvittää. Seura kehittää jatkuvasti tukikohtiensa viihtyvyyttä kiitettävällä tavalla. 
Sähköt, grillipaikka, kierrätysroskikset, sauna, hyvät ja turvalliset laiturit
sähköt, suojaisa ja tukeva laituri. Mölkky,… 
Taulassaloon kaivo ja polkupyöriä.
telttapaikka pienemmillä veneillä retkeilevile
Toivon katsastuksen ylävesille. Vilppulaa lukuunottamatta kaikki satamat käyvät.
Tukikohtapäivinä yhteinen roskien keräys. Toimii Lampparissa mutta ei muualla. 
Tynnyrisaunoja uimapukuperiaattella
Vuokrattavia majoitustiloja
WiFi yhteydet
Yhteishenkeä
Yleistä siisteyden kehittämistä talkoilla. Tukikohtien kehittäminen pitkän tähtäimen suunnitelmien mukaan.
Yöpymismahdollisuuden, kun on puu avofiskari.
Yöpymistiloja

Kaipaisin lisää koulutustarjontaa seuraavista aiheista / muuta kommentoitavaa koulutuksesta

CEVNI
ei kommentteja
Enemmän käytännön veneilyyn liittyvää tarjontaa
HF/SSB radiolupa kurssi
Kaikki ok
Kertauskursseja
Kertauskursseja
Koulutukset ovat olleet loistavia!!!
Niiden ansiosta alkaja on aikuisiällä saanut hyvät valmiudet turvalliseen kansainväliseen veneilyyn.
Mielellään lisää ilta luentoja kansainvälisen veneilyn kokemuksista. 
Koulutustarjonta on varsin kattava.
Käytännön koulutuksia aloittelevalle tai tottumattomalle veneilijälle, esim. rantautuminen, köysien kiinnittäminen, purjeiden kanssa toimiminen.
Käytännön koulutuksia aloitteleville veneilijöille
Käytännön merimiestaito alkaen yksinkertaisista seikoista kuten eri köysisolmujen solmiminen.

Myös veneen huoltoon liittyvät kurssit olisivat hyödyksi: moottori, sähköt, ym. Tarkoitan ns. perushuoltotoimenpiteitä, joita jokaisen tulisi osata.
Käytännön merimiestaitoja kerhoiltaohjelmiin.
Käytännön purjevenekoulutusta merellä.
Käytännön rikauskoulutus olisi hyödyllistä. Samoin käytännön huoltokoulutus (mm. dieselmoottorin perushuolto, mastoköysien vaihto, Furlex-huolto, septijärjestelmän huolto)
Käytännön veneily+ päällikkö
Käytännön veneilyasioita, veneilytaidot ja tavat, solmut, veneen huolto/ylläpito
Käytännön veneilyharjoituksia sekä veneen kunnostuskursseja. 
käytännön veneilykursseja voisi olla nykyistä enemmän
Käytännön venetaidot, kiinnitykset solmut jne.  Varmaan ollutkin mutta en ole  ollut aktiivinen.
Löytyisikö jotakin kaikki kurssit käyneelle konkareille sopivaa? En osaa suoraan ehdottaa mitään aihetta.
Matalan kynnyksen tapahtumia; toiminnan esittely, veneiden koeajot(yhteistyökumppaneiden kanssa), veneen ohjauksen harjoittelu vasta-alkajille muutaman tunnin alkupalana.
Tapahtumia myös meille, joilla ei ole omaa venettä käytössä.
Vuosia sitten laivurikurssin käyneille voisi järjestää lyhyitä kertaus- ja päivityskursseja.
Meri-VHF
Mielestäni tämä puoli on hoidettu hyvin.
Navigaatioseuran Käytännön veneilykurssille on vaikea päästä, joten voisiko Taps järjestää samantyyppistä kurssia.
Nykyinen OK
Nykyinen tarjonta on kattava ja riittävä
Nykyisten lisäksi vaihtuvia erityiskursseja tai koulutuksia. 
Nähdäkseni riittävästi nykyisellään.
Ok
Olen käynyt rannikko- saaristo ja avomerilaivurikurssit 80 luvun alussa joten tietämykseni asioista on siltä ajalta. Kurssit olivat silloin monipuolisia ja opettavaisia. Opettajista jäi mieleen erityisesti Jouko Nurminen.
Perus veneilytaidot
Purjehdusasioita yms.
Purjehduskurssi voisi olla kiva
Sää. 
Tampereen vesiliikenteen, Näsijärven ja sillä seilanneitten alusten historiaa.
Turvallisuuskoulutusta yhdessä sopivan tahon kanssa, jotta kustannukset saadaan pidettyä kurissa.
Tutka
Tutka- ja radioaiheet
Tällä hetkellä ei minulla koulutus ajankohtaista
Täsmäosaamista oman veneen hallinnan kehittämiseen. 
Uusi koulutusvene tarvittaisiin pikaisesti. Sekä turvallisuus- että imagokysymys Tansille.
Varsinkin käytännön kurssien toteutuskertoja voisi lisätä, ne ovat aina täynnä. Hintaakin voisi nostaa, jos se mahdollistaisi enemmän toteutuskertoja.
Veneden tekniikka, esim. venesähkö, dieselhuolto, olisivat kiinnostavia. 
Veneen ajaminen ja hallitseminen, myös naisille ihan oma koulutus. Olisin valmis maksamaan siitä, että pienellä porukalla voisimme esim. jokainen saada koulutusta vaikka ihan omallakin veneellä. Moni vierastaa Navista, koska se on erilainen kuin oma vene. 
Veneen tietotekniikan edullinen toteutus käyttäen Rasperry Pi -tietokonetta ja ilmaisia tai lähes ilmaisia ohjelmia; työpajatyyppinen koulutus, jossa voisi rakentaa systeemiä omaan veneeseen!
Venepäälikkökurssille on vaikea päästä.
Venepäällikkökursseille lisää kapasiteettia
venetekniikka ja kunnossapito
VHF
VHF:ää olen odotellut, mutta ilmoittautuminen ei ole auki;-) se pitäisi suorittaa, ennen kuin voi suorittaa LRC-tutkinnon, 
Onko seuralla antaa vinkkejä missä järjestetään AVOMERILAIVURIN RADIOKURSSI JA LRC-TUTKINTO – olisiko sille oman seuran keskuudesta opettajia ja olisiko jäsenillä tarvetta koulutukseen
Viikonloppukoulutuksia talvisin. Ihmisillä on rajattu vapaa-aika. 

Ruorilehdessä voisi käsitellä seuraavia aiheita:

Edut veneilijöille
Ehkä yksittäisten veneilijöiden kokemuksia ja kertomuksia omasta veneestään ja veneilystään.
Elektroniset laitteet, uusia tuulia ja hyviksi koettuja
henkilökuvia, veneilyaiheisia kolumneja ja matkakertomuksia
Jäsenten kokemuksia vierassatamista, luonnon satamista ja ylipäätään veneilystä
Jäsenten omia juttuja esim. matkakertomuksia
Katsastukseen ja kamojen kuntoon liittyviä infopläjäyksiä voisi olla varsinki kevään lähestyessä. Vanhoilla karhuilla nuo on jo selvää mutta jos oletetaan että seuraan liittyy pikkuhiljaa uusia niin näille tieto katsastuksen liittyvistä jutuista vois olla mielenkiintosta luettavaa.
Keväisin pieni kertaus, vaikka kysymysten muodossa, veneily sääntöihin ja veneilyturvallisuuteen liittyvissä asioissa.
Käytännön veneilytaitojen juttusarja? Ihan vaikka kiinnitykset, solmut,sähköt, huoltovinkit.
Lehden toimitusneuvostolle mietintään: Pitkäaikaisten/vakituisten veneilijöiden esittely (olen varmaan aiemminkin ehdottanut). Hyvä kuva, joka otetaan kesällä veneen & miehistön kera. Koulutussisällön tuomista jotenkin lehteen; knoppeja, uusia säännöksiä jne. Osaamisen vahvistamista ja navislaisten roolia ”koulunsa käyneinä” navigaattoreina vahvistamista. Hauskoja viihdyttäviä sisältöjä, mm. helppoja ruokia veneessä, miten valmistat, lemmikit veneessä (juttuja näistä). Sesongeittain veneen huoltamiseen liittyviä muistilistoja jne.
Luettelo soveltuvista venetarvikkeiden postimyyntiyrityksistä, koti- ja ulkomaiset. Ja mahdollisesti kokemuksia aiheesta.
Matkakertomukset ja kokemukset
Matkakertomukset kiinnostavat aina. Myös vaikka lyhyetkin raportit jostain yksittäisestä, mielenkiintoisesta tapahtumasta veneellä, vesillä, tukikohdissa, koulutuksessa, vaikka epämieluisestakin.
Matkakertomukset ovat mielenkiintoisia
Matkakertomuksia
matkaraporttia Euroopan joilta, järviltä ja kanavilta
Merenkulun historiaa veneilijän vinkkelistä ja matkakertomuksia. Vene- ja laitetekniikkaa
Meriteiden sääntöjä voisi kerrata vuosittain
Mielummin aiheet ja artikkelit jatkossa verkkosivuille. 
Miten olisi kipparin ja veneen esittely? Vrt. ”Kokemuksia veneestäni” Kippari-lehdessä.
Moottorien huolloista ja talvisäilytyksestä.
Muiden seurojen kuulumisia
n/a
Nuorisolle ja aloitteleville sopivia aiheita
Näsijärven ja Pyhäjärven mielenkiintoisista tutustumiskohteista voisi olla juttuja.
Näsijärven ja sillä seilanneitten alusten historiaa.
Ok
Onko printtimedialle enää tarvetta?
Retki kokemuksia
Ruori on mielestäni hyvä ja monipuolinen
Ruori-lehti digitaaliseksi eli luovutaan paperilehdestä tai jos halutaan pitää paperilehdestä kiinni niin yksi vuosijulkaisu esim. Ruori 2023.
Seuran historiaa ja nykypäivää sopivasti yhdessä
tampereen eteläpuolisia järvialueita
Tampereen satamien kehittämistä ja mitä uutta on tulossa lähivuosina
Teknisiä veneaskarteita kuten lasikuitukorjaus, solmut, talvitelakointi ja moottorin huollot. 
Ulkomaan veneily (useita kohteita), Järvi veneily (myös muut järvet kuin Näsijärvi), veneiden vuokraus: miten, mistä ja suositukset, talvisäilytys jne
Uudelleen retkikohteiden esittely kuvineen. Samalla voisi haastatella isäntiä.
Vanhojen veneilijöiden tarinoita Näsijärveltä ja ehkä juttuja tapahtuneista onnettomuuksista Näsijärvellä.
Veneen huolto.
Veneen käyttäjien kokemuksia omasta veneestään, alan palveluita tarjoavien yritysten esittelyjä, veneily aiheinen vitsipalsta
Veneen tietotekniikan edullinen toteutus käyttäen Rasperry Pi -tietokonetta ja ilmaisia tai lähes ilmaisia ohjelmia
Veneen varusteisiin liittyviä juttuja, vaikka jonkun varusteen asentaminen. 
Veneiden varustelua
Veneilyn kohteliaat käytöstavat, kertausta. Tukikohtien säännöt, tavat arkikielellä.
Veneilyä muilla vesillä (erit. Saimaa, Päijänne), VHF/AIS, turvavarusteet
Yhteistä toimintaa myös talvisin. 
Yhteydenpitokanavana Satamatoimistoon
Ympäristöasiat, turvallisuus vesillä, säätietoa, seuran jäsenien esityksiä matkoilta jne. 

Pajasaaren myymälään liittyviä toiveita?

Ei
Ei erityistä. 
Eipä juuri
En oikein tunne nykytilannetta
En ole käyttänyt.
En osaa sanoa
hyvin toimii
Hyvä näin
Hyvä on nytkin
Hyvä valikoima
Hyvä valikoima
Jos tuotteet saisi kuvina nettiin ja tilausmahdollisuus sinne.
Järjestyksen parantaminen
Kampanjatuotteita esim. keväällä, jouluna jne. ja niiden näkyvä markkinointi.
Lisätty aukiolo keväisin on ollut hyvä 
Minulla ei ole esittää myymälään liittyviä toiveita.
Minun mielestä se on tällä hetkellä hyvä. Jos sitä lähtis kehittämään isommaksi niin ehkä kaikille tarpeellisia kuluvia hyödykkeitä kuten fendereitä/köysiä/valoja voisi ottaa hyllylle.
Myymälä/kahvio saisi olla auki useammin vaikka tiistai-iltaisin ohjelman kera
Netissä nähtävissä myytävät tuotteet 
Nettimyynti mahdolliseksi.
Ok
On riittänyt minulle nykyiset.
On vaikea saada aina selville, onko myymälä avoinna.
paremmat aukioloajat
Paremmin tietoa, milloin myymälä on avoinna ja mitä tuotteita myynnissä hintoineen. 
Perus t-paitoja, lippalakkeja tms.
Seuran huppari tai takki olisi hyvä
tarjonta on melko kattava
Tilauksen teko sähköpostilla, etukäteismaksu tilille tai Mobilepay ja nouto Pajasaaresta.
Toimii nykysellään
Tuotteet voisivat olla myös nettikaupassa saatavilla. Mahdolliset lähetykset ja noudot sitten varsinaisen aukioloajan yhteydessä. 
Valikoima voisi olla muutakin kuin seuratuotteita.
Veneilyvarusteita ja seuran jäsentuotteita olisi mukava löytää. 
Verkkokauppa
Verkkokauppa, josta voi ostaa kaikkea mitä paikan päältäkin. 
Voisi olla auki useammin.

Seuralla pitäisi myös olla

En osaa sanoa mitä…
näkyvämpi rooli mediassa
näkyvämpi rooli mediassa, Enemmän sosiaalisen median kamppiksia. Pitäisi tehdä kalenteri, johon merkataan kanavat ja viestit, mitä halutaan kullekin ajankohdalle tehdä ja saada aikaiseksi. Mukaan myös IG, joka on profiililtaan erilainen kanava. Twitter voisi olla mukana harkitusti, vaikka kouluksen lisäkanavana. Fb varmaan edelleen tässä kohderyhmässä seuratuin.
näkyvämpi rooli mediassa, kehittämässä Pirkanmaalaista veneilykulttuuria
näkyvämpi rooli mediassa, Koulutusorganisaation on hyvä näkyä mediassa.
talvisäilytyspaikkoja veneille
talvisäilytyspaikkoja veneille, näkyvämpi rooli mediassa
talvisäilytyspaikkoja veneille, Paremmin huomioituna perheellisten toiminta. 
talvisäilytyspaikkoja veneille, varastotilaa varusteiden säilyttämiseen
talvisäilytyspaikkoja veneille, varastotilaa varusteiden säilyttämiseen, näkyvämpi rooli mediassa
tarjolla enemmän laituripaikkoja
tarjolla enemmän laituripaikkoja, näkyvämpi rooli mediassa
tarjolla enemmän laituripaikkoja, näkyvämpi rooli mediassa
tarjolla enemmän laituripaikkoja, talvisäilytyspaikkoja veneille
tarjolla enemmän laituripaikkoja, talvisäilytyspaikkoja veneille, näkyvämpi rooli mediassa
tarjolla enemmän laituripaikkoja, talvisäilytyspaikkoja veneille, näkyvämpi rooli mediassa
tarjolla enemmän laituripaikkoja, talvisäilytyspaikkoja veneille, varastotilaa varusteiden säilyttämiseen
varastotilaa varusteiden säilyttämiseen, näkyvämpi rooli mediassa
varastotilaa varusteiden säilyttämiseen, näkyvämpi rooli mediassa
vuokrattavia/yhteiskäyttöisiä veneitä
Vuokravene/-veneitä

Jos vastasit haluavasi uusia tukikohtia, niin mistä?

Ainahan nuo iloa tuovat, itse liikun merellä, niin toki se sellainen eniten palvelisi. 
En tiedä onko mahdollista, mutta Vilppulanreitin varrelta.
En vastusta, mutta itse en kaipaa uusia kohteita
Jäminkipohja tai Ruhala esim. ?
Kuterin tilalle joku kivempi paikka alavesiltä. 
Länsirannikolta / saaristosta
mahd. läheltä tamperetta
Merelle, Helsingin itäpuolelle
Mereltä
Mereltä. Mielellään jopa ulkosaaristosta. Seuran jäsenillä, kuten minulla, on kuitenkin veneitä myös.merellä. Koska tukokohtia ei siellä Korppoon lisäksi ole (liian matala meille) olemme ajautuneet myös toisen seuran jäseneksi ja jääneet TaNSsiin enemmän kannatussyistä (vene rekisteröity eri seuraan). Olisi kuitenkin mukava jos Tampereen seuralla olisi olisi kohteita jopa hieman kauempana merellä.
muroleen kanavan etelä puolella
Ns. alavesiltä, Muroleen kanavan alapuolelta, ei saarikohde.
Nykyiset ovat tosi hyvät ja seura on ennen kaikkea koulutusseura veneilyyn.
Näsijärveltä, mereltä
Näsijärveltä, muroleen etelä puolelta
Näsijärven vankavedeltä
Nässyllä voisi joku paikka olla vähän eri jaolla ”N” tukikohtien kanssa
Oikea vastaukseni olisi ”En osaa sanoa, pitäisikö hankkia”
Pitäisi verkostoitua toisten seurojen kanssa ja hankkia yhteisiä tukikohtia
Porvoo, Espoo, inkoo,Kirkkonummi
Pyhäjärveltä
Pyhäjärven puolelle täytyisi saada seuralle jonkinnäköinen tukikohta. Siellä tutustuisi paremmin jäseniin, koska vene on siellä.
Pyhäjärven vesistöstä
rannikolta
Ruovedeltä etelään
Ruovedeltä ja Tampereelta, esim aitolahden suunnalta. 
Saaristomerellä.
Saaristomereltä toinen tukikohta Korppoon lisäksi
Saaristomeren alueelta
Saaristomeren pohjoisosasta, Aika monella on veneitä merellä satamana Uudenkaupungin seutu.
Saaristomeri
Saaristosta
Saimaa ja Päijänne
Tampereen eteläpuolisesta vesistöstä
Vastaan kuitenkin. Mahtaako seuran talous kestää suurempaa tukikohtatarjontaa? Jos, niin Nässyltä sitten kuitenkin. Voisiko jokin tukikohta olla vaatimattomampi: laituri, notskipaikka ja huussi?
Vehkalinnalle parempi korvike
Vilppulan reitiltä
Yhteiskäyttöä muiden seurojen kanssa olisi hyvä selvittää, jolloin omien tukikohtien määrää ei tarvitsisi kasvattaa. 
Ylävesiltä

Jaa somessa:

Lue lisää tuoreimpia juttuja