Katsastus

ajankohdat ja paikat 2022

Mikäli sinulla on ajankohtaista runko- eli peruskatsastuksen suorittaminen, ota yhteyttä katsastajaan hyvissä ajoin.

Ruuhkien välttämiseksi peruskatsastus on mahdollista suorittaa myös veneen noston yhteydessä syksyllä. Vuosikatsastukset hoidetaan tänä vuonna Näsijärven puolella Naistenlahdessa ja Santalahdessa johtuen Pajasaaren suunnitellusta siltaremontista.

Kysy myös katsastusmahdollisuutta kamerayhteydellä etänä, esim. whatsupp- yhteydellä.

Vene on mahdollista katsastaa myös Päijänteellä seuran katsastajan toimesta, esim. Kuhmoisissa (ota yhteys Jarno Mäkiseen).

Katsastus voidaan suorittaa myös muualla ja muina aikoina katsastajan kanssa siitä sopimalla.

Mikäli sinulla on tarvetta aikaisempaan esim. runkokatsastukseen, ota yhteyttä Marko Huhtamäkeen.

Katsastuspäivät 2022:

Naistenlahti 17.5., 24.5. ja 31.5 klo 18.00–20.00 

Santalahti   17.5., 24.5. ja 31.5 klo 18.00–20.00 

Stormälö 4.6. klo 12.00–16.00 

Korppoo 11.6. klo 12.00–16.00 

Runkokatsastuspäivä 
Santalahdessa 30.4. sekä 7.5.. Yhteyshenkilö Marko Huhtamäki

KAtsastusmaksut

Katsastukset alkavat toukokuussa. Koronakevät aiheuttaa jälleen pientä epävarmuutta katsastuksiin.

Mikäli sinulla on ajankohtaista runko- eli peruskatsastuksen suorittaminen, ota yhteyttä katsastajaan hyvissä ajoin. Ruuhkien välttämiseksi peruskatsastus on mahdollista suorittaa myös veneen noston yhteydessä syksyllä.

Peruskatsastus eli runkokatsastus 20 €
Vuosikatsastus 20 €
Kirjaamismaksu 15 €

Katsastusmaksu sisältää:

  • SPV:n jäsenmaksun
  • Navigare-lehden vuosikerran
 

Katsastajat

Katsastusvastaava
Huhtamäki Marko
puh. 0500 745 460

Höglund Jari
Puh. 040 7755 957

Jokinen Samuli
puh. 044 594 8180

Juuso Matti
Puh. 0400 452 837

Salonen Pekka
Puh. 050 486 7402

Suominen Simo
Puh. 040 508 4447

Tulonen Kari
Puh. 0400 635 260

Mäkinen Jarno
Puh. 050 328 5998

Ruuti Janne
Puh. 040 733 3188

Uotila Jarmo
Puh. 0400 729 285

Virtanen Heikki
Puh. 040-5167768

Lisätietoja katsastuksesta

Miksi katsastaisin veneeni?

Laki ei edellytä huviveneen katsastamista. Veneen päällikkö on kuitenkin vastuussa siitä, että vene täyttää kaikilta osin merilain 8§:n vaatimukset rakenteen, varustelun, lastauksen ja miehityksen osalta. Tehtävää helpottaa osaltaan katsastus, jonka voi suorittaa vain Suomen Purjehdus ja Veneilyn (SPV) tai Suomen Navigaatioliiton (SNL) seurojen tehtävään valtuuttama henkilö.

Katsastajat ovat venerakenteiden ja -varustelun asiantuntijoita, joilta tarvittaessa saa myös ohjeita ja opastusta. Turvallisuusnäkökohtien ohella katsastuksesta on muutakin hyötyä. Useimmat vakuutusyhtiöt myöntävät katsastetulle veneelle alennuksen venevakuutusmaksusta.

Veneen voi katsastaa vain seuraan, joka on SPV:n tai SNL:n jäsenseura. Seuraan kuulumattomien veneitä ei katsasteta, eikä heillä ole seuran perälipun käyttöoikeutta.

Perus- ja vuosikatsastus

Peruskatsastuksessa tarkastetaan veneen runko, hallinta- ja voimansiirtolaitteet ja läpiviennit, ja se tehdään veneen ollessa kuivalla maalla. Peruskatsastus tehdään joka viides vuosi tai veneen vaihdettua omistajaa tai rekisteröintiseuraa. Se voidaan suorittaa myös muulloin, jos siihen katsotaan olevan erityistä aihetta.

Vuosikatsastuksessa tarkastetaan veneen turvallisuusvarusteet ja laitteet. Vuosikatsastus suoritetaan joka vuosi purjehduskauden alkaessa veneen ollessa purjehdusvalmiina, ja se on voimassa seuraavan vuoden kesäkuun loppuun.

Venetodistus ja katsastuspöytäkirja

Peruskatsastuksen yhteydessä veneelle laaditaan venetodistus, johon vuosikatsastukset merkitään. Se on lippuasetuksen mukainen todistus oikeudesta käyttää seuran perälippua ja on siksi pidettävä aina mukana veneessä. Venetodistus on voimassa katsastusmerkintöjen mukaisesti. Voimassaolo lakkaa kuitenkin, jos veneen omistaja tai rekisteröintiseura vaihtuu tai todistusta on yliviivaamalla tai muulla tavoin muuteltu.

Katsastustilaisuudessa laaditaan myös katsastuspöytäkirja. Katsastuspöytäkirjan perusteella vene merkitään rekisteröintiseuran venerekisteriin.

Katsastusluokat

Veneen rakenne ja varustus sekä veneen purjehduksessa käytettävä vesialue määräävät sopivan katsastusluokan:

Katsastusluokka 1: Avomeri
Katsastusluokka 2: Rannikko
Katsastusluokka 3: Saaristo
Katsastusluokka 4: Suojaisat vesialueet